LEUVEN MINDGATE

Visionair Seminarie: Op naar 20% hogere energie-efficiŽntie. Is dit haalbaar?


De strijd tegen de klimaatveranderingen en de zoektocht naar veilige, duurzame en competitieve energie zijn brandend actueel en zetten zowel wetenschappers als politici tot actie aan. Het plan van de Europese Commissie, dat tegen 2020 in 20 procent hernieuwbare energie, 20 procent energiebesparing en 20 procent minder broeikasgassen voorziet, moet de Europese energievoorziening op termijn minder afhankelijk maken van internationale markten. Bovendien streeft de EU ernaar een voorloper te worden in groene technologie, wat onze economie op termijn een niet te onderschatten concurrentievoordeel kan opleveren.

In dit Visionair Seminarie gaan we dieper in op deze 20-20-20 uitdaging en komen verder een aantal sectoren zoals transport, energie en gebouwen aan bod waarin innovatief, toekomstgericht gedacht en gewerkt wordt rond energieverbruik en -besparing.

Enkele praktische aspecten
Datum: dinsdag 2 december 2008
Locatie: IMEC auditorium, Kapeldreef 75, 3001 Leuven (Heverlee)

Programma
- 17u00 : Ontvangst deelnemers
- 17u30 : Verwelkoming en inleiding
De door de EU tegen 2020 voorgestelde 20-20-20 uitdaging en de gevolgen voor België en Europa
Prof. William D'Haeseleer (Toegepaste Mechanica en Energieconversie, K.U.Leuven).
- 18u00: Transport te land, ter zee en in de lucht
Griet De Ceuster (Directeur Transport & Mobility Leuven)
* Well to Wheel
* Waar staan we?
* Welke energie?
* Welke kostenefficiëntie?
* Welke eenheid gebruiken we?
* Wat kan er gedaan worden?
- 18u30 : Sandwich break
- 19u00: Intelligente applicaties of rationeel elektrisch energiegebruik
Prof. Johan Driesen (ESAT, K.U.Leuven)
* Technologieën nu en in de toekomst: Aandrijvingen - Verlichting - Verwarming .
* Smart demand control: verbruik aanpassen aan het aanbod (en prijs) van energie
- 19u30: De Gebouwde Omgeving als grootverbruiker: veel mogelijk maar...
Prof. Em. Hugo Hens (Burgerlijke Bouwkunde, K.U.Leuven)
* Nieuwbouw (warmteverdeling in gebouw,.), renovatie
* Netto-energiebehoefte drukken
* Warmtepompen
* Directe en indirecte rebound (ook voor de andere topics)
- 20u00: Vraag en antwoord
- 20u15: Afsluitende receptie

Opgelet!: De uiteenzettingen worden gehouden in het Nederlands.

Abstracts
Griet De Ceuster:
De transportsector is een van de grootste sectoren op het gebied van energie en CO2. Bovendien blijkt de sector een moeilijke branche om energie in te sparen: er zijn veel individuele voertuigen, met relatief kleine motoren (toch ten opzichte van bv. de energiesector of de industrie). Toch wordt ook in transport heel wat gedaan: benzine- en dieselmotoren worden steeds zuiniger, vooral onder impuls van de hoge olieprijzen. Vertrekkend van de evoluties in het verleden zal geschetst worden waar we zullen staan over 30 jaar, rekening houdend met de economische evoluties en de groei van het verkeer (vooral op de lange afstand, zoals luchtvaart). Er wordt ook dieper ingegaan op de technologische evoluties die te verwachten zijn. Op korte termijn zullen motoren nog wat zuiniger worden, op de langere termijn wordt een echte technologieomslag verwacht.

Johan Driesen:
Bespaarde energie wordt wel eens de goedkoopste bron genoemd en ook 'Negawatts' hebben een waarde, maar anderzijds willen we hoe dan ook niets aan onze levensstijl veranderen. Er zijn tegenwoordig vele technologieën die efficiënter en zelfs intelligenter elektrische energie gebruiken, maar deze breken niet altijd even gemakkelijk door. Vertrekkend vanuit de technologieën die tot elektrische energiebesparing leiden worden bepaalde implementatiebarrières besproken. Vervolgens wordt er naar de toekomst gekeken, waarin in een 'Smart Grid' centrales en gedistribueerde bronnen, via een intelligent net, ondersteund door ICT-technologie, in contact staan met slimme meters thuis. Deze apparaten zorgen voor een marktcompatibele verbruikscontrole.

Hugo Hens:
Na een korte voorstelling van een aantal statistieken rond het jaarlijkse eindenergieverbruik in gebouwen wordt kort ingegaan op de uitgebreide reeks mogelijkheden om elke individuele nieuwbouw energie-efficiënter en minder CO2-intensief te maken. Vervolgens schakelen we over op het gebouwbestand als geheel. Daarbij komen elementen als energie-efficiënte renovatie, vervangbouw versus vernieuwbouw, rebound, inherente traagheid en economie aan bod.

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us