LEUVEN MINDGATE

Leuven.Inc themasessie 'Transfer pricing: verrekenprijzen over de grenzen heen'


De transfer pricing problematiek heeft betrekking op alle verrichtingen tussen de vestigingen van dezelfde groep in verschillende landen en is in een groot aantal landen onderhevig aan specifieke wetgeving.
Voor ondernemingen met grensoverschrijdende stromen van producten en diensten, materiële of immateriële activa en kapitaal- en financiële verrichtingen, is transfer pricing (interne verrekenprijzen) een zeer actueel thema, niet enkel voor multinationals, ook voor KMO’s. Door de toenemende internationalisering krijgen belastingadministraties immers steeds meer aandacht voor de toepassing van correcte onderlinge verrekenprijzen binnen KMO’s en zullen het aantal gerichte controles wereldwijd gaan toenemen.

In België werden, net als in de meeste andere Europese landen, onder invloed van de OESO richtlijnen terzake vereenvoudigde transfer pricing regels ingevoerd voor KMO’s. Desondanks zijn weinig Belgische bedrijven hierop op gepaste wijze voorbereid.  Nochtans helpt een tijdige en voldoend onderbouwde documentatie van de internationale facturatiestromen een correct beeld te geven van de realiteit, waardoor mogelijke winstcorrecties en boetes in de toekomst vermeden worden.  Door het aanleggen van documentatie wordt de bewijslast trouwens ook doorgeschoven naar de fiscus.
Dat proces hoeft niet altijd veel tijd en geld te kosten en kan zelfs leiden tot meer efficiëntie of het ontdekken van optimalisatiemogelijkheden in het operationeel model van een onderneming.

Binnen deze themasessie buigt Marc Sonck, Tax Partner van Baker Tilly Belgium, zich over volgende onderwerpen:

  • Recente ontwikkelingen inzake transfer pricing internationaal en binnen de OESO
  • Belgische wetgeving inzake verrekenprijzen
  • Documentatie van uw transfer pricing stromen: praktisch

Enkele praktische aspecten

Datum: donderdag 28 mei 2015 (14u30-17u30)
Locatie: Park-Inn Hotel, Martelarenlaan 36, 3010 Kessel-Lo - Suggestie parking: "Parking Station" (Martelarenlaan)

Programma

14u00: Ontvangst van de deelnemers
14u30: Verwelkoming door Leuven.Inc
14u40: Nieuwe tendensen inzake transfer pricing
Marc Sonck, Tax Partner, Baker Tilly Belgium
16u00: Korte pauze
16u30: Bedrijfscase: Transfer Pricing proces bij Cartagenia
Herman Verrelst, CEO Cartagenia
17u00: Vraag en antwoord en discussiemoment
17u30: Afsluiting met een hapje en drankje

Deelname

120 euro (excl. BTW): leden Leuven.Inc - 180 euro (excl. BTW): alle anderen.

 logo-kmo-portefeuille Deelname aan onze activiteiten aan -50% korting via KMO-portefeuille
Pijler OPLEIDING: Leuven.Inc Erkenningsnr. DV.O106761
Meer info op
www.kmo-portefeuille.be.
KMO-portefeuille aanvraag: voor deze sessie geeft u 3 opleidingsuren in.

Inschrijven voor deze sessie

Inschrijven voor deze sessie kan tot uiterlijk 21 mei 2015, bij voorkeur via het online inschrijvingsformulier (gebruik hiervoor de 'Register' knop) of via e-mail aan admin@leuveninc.com (met vermelding van uw contact- en facturatiegegevens).

Opgelet! Het deelnemersaantal wordt beperkt.

Na inschrijving ontvangt u een bevestiging en routebeschrijving. Betalen na ontvangst van factuur. Indien u verhinderd bent, kan u zich laten vervangen door een collega*. Annulatie is echter niet mogelijk.

* Indien u bedrijfslid bent van Leuven.Inc kan u zich probleemloos laten vervangen. Als individueel lid kan u zich enkel kosteloos laten vervangen door een ander Leuven.Inc-lid van uw bedrijf. Indien u zich als individueel lid laat vervangen door een collega (geen Leuven.Inc-lid) zal een extra kost worden aangerekend. 
 

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us