LEUVEN MINDGATE

Creatieve doe-sessie: 'Any ideas for growth, Mr. Watson?'


Het kiezen van een juiste groeistrategie is voor elk bedrijf essentieel om een succesvolle toekomst veilig te stellen. Bedrijfsleiders hebben evenwel weinig gelegenheid om hierover praktijkervaring met andere ondernemers uit te wisselen.

Deze creatieve 'doe-sessie' biedt de gelegenheid om uw actuele visie rond groei aan te scherpen en om nieuwe inzichten en ideeën op te doen. Bovendien bekomt u een overzicht van de meest gangbare groeistrategieën uit de praktijk en verneemt u welke belangrijk worden voor de toekomst met hun voor- en nadelen. Tevens biedt de doe-sessie de mogelijkheid om praktijkervaring uit te wisselen met andere deelnemers.

De begeleiding tijdens deze sessie is in handen van Dirk De Jongh - Groei-en innovatiecoach Gro3.

Programma:
15u30: Ontvangst deelnemers
15u45: Verwelkoming door Leuven.Inc
16u00: Brainstormsessie: Welke zijn de meest gebruikte groeistrategieën uit de praktijk en wat zijn de voor-en nadelen van elke strategie?
16u30: Plenaire verzameling, bespreking en groepering van alle groeistrategieën.
18u00: Koffiepauze met broodjes
18u30: Stemming: wat zijn de beste groeistrategieën voor de toekomst? Presentatie en bespreking van de resultaten van de stemming.
19u30: Afsluiting met een hapje/tapje

Praktische informatie:
Locatie: Innovatie- en Incubatiecentrum, Kapeldreef 60, 3001 Leuven
Datum: donderdag 15 februari 2007 (15u30- 19u30)

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us