LEUVEN MINDGATE

Brown Bag Lunch- initiatief van Ekonomika Alumni, K.U.Leuven Faculteit ETEW i.s.m. Leuven.Inc


Exploring terra incognita: personeelsbeleid en bedrijfsprestaties in KMO's

Hoever staan KMO's op het gebied van HRM? Is HRM in een klein bedrijf hetzelfde als in een groot bedrijf? Wegen de baten van HRM op tegen de kosten? En is HRM bevorderend voor innovatie binnen startende KMOs? Kortom, maakt HRM in een KMO het verschil?

Sophie De Winne (Lessius Hogeschool Antwerpen) legt u een aantal resultaten voor uit haar doctoraatsonderzoek (behaald aan de onderzoeksgroep Personeel & Organisatie - FETEW - K.U.Leuven) en nodigt u uit voor discussie.

Praktisch:
- Datum: dinsdag 6 maart 2007 om 12:30 uur (ontvangst met broodjes vanaf 12:00 uur) Einde om 14:00 uur
- Plaats: Leuven.Inc, Innovatie&Incubatiecentrum, Kapeldreef 60, 3001 Heverlee

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us