LEUVEN MINDGATE

Leuven.Inc Visionair seminarie: De smaak van de verandering


De chemische industrie is een Europese sterkhouder, zowel technologisch als economisch. Het is ook een sector die traditioneel het voortouw heeft genomen in het realiseren van groei door innovatie. Vandaag stellen we vast dat deze sector voor grote uitdagingen staat. Globale competitie, milieu-uitdagingen en de nood aan voortdurende en steeds meer complexe innovatie zetten de chemische sector steeds sterker onder druk. Zal Europa de voorsprong die het op vlak van competitie en innovatie heeft verworven in deze sector kunnen behouden? Of zal men die leidende positie zien verloren gaan? Over één zaak is eenieder het eens: wil de Europese chemie haar leidende rol behouden, dan dringen belangrijke veranderingen zich op, zowel op het vlak van innovatie en integratie met belangrijke toepassingsdomeinen als op het vlak van competitiviteit.

Tijdens dit visionair seminarie willen we met het topmanagement van leidende bedrijven uit de chemische sector deze uitdagingen aankaarten.

Programma
17u15: ontvangst deelnemers
17u45: Verwelkoming en situering: de smaak van de verandering
Julien De Wilde (Former Chief Executive Officer, Bekaert)
18u00: De chemische industrie in Vlaanderen: op weg naar 2015
Koen Debackere (Algemeen Beheerder K.U.Leuven)
18u30: Van chemie naar voeding: 'van coal mining naar data mining'
Rob van Leen (Chief Innovation Officer, DSM Innovation Center)
19u00: pauze met broodjes
19u30: Van chemie naar consumentenprodukten en markten
Bart Wallaeys (Group Manager Research & Development, Recticel)
20u00: Van chemie naar energie-efficiëntie
Wouter De Geest (Gedelegeerd Bestuurder, BASF Antwerpen)
20u30: Vraag en antwoord
21u00: Afsluiting met een hapje/tapje

Praktische zaken
Datum: dinsdag 5 juni 2007 (17u15-21u00)
Locatie: IMEC Auditorium, Kapeldreef 75, 3001 Leuven

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us