LEUVEN MINDGATE

Vlaanderen op voorsprong door technologie en innovatie


De toekomstige welvaart van Vlaanderen hangt in belangrijke mate af van het tijdig en adequaat inspelen op technologische en innovatieve ontwikkelingen. Innovatie wordt gekenmerkt door onzekerheid en risico's. Zowel de overheid, de bedrijven als de kennisinstellingen hebben nood aan goed onderbouwde en gevalideerde informatie om hun toekomstgerichte investeringen in technologie en innovatie te verantwoorden en te bewaken. Verkenningsstudies zijn instrumenten die toelaten innovatiestrategieën te baseren op een gefundeerde visie over de evolutie van producten, markten, behoeften en technologieën.

De Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid (VRWB) heeft in een recente verkenningsstudie 30 prioritaire domeinen binnen zes strategische clusters voor Vlaanderen gedefinieerd. Deze clusters zijn:

- Transport - Logistiek - Diensten - Supply Chain Management
- ICT en Diensten voor de Gezondheidszorg
- Gezondheidszorg - Voeding - Preventie en behandeling
- Nieuwe materialen - Nanotechnologie - Verwerkende industrie
- ICT voor Socio-economische innovatie
- Energie en Milieu voor Diensten en Verwerkende industrie

Innovatie is een belangrijke hefboom voor ondernemingen bij het opbouwen en uitbouwen van hun competitief voordeel. Deze verkenningsstudie geeft inzicht in de techno-economische trends van de toekomst die de bedrijven kunnen gebruiken voor het uittekenen van hun toekomstgerichte innovatiestrategie.

Samen met VRWB (Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid) organiseert Leuven.Inc hieromtrent een themasessie.

In deze themasessie komen, vertrekkend vanuit de resultaten van deze verkenningsstudie, een aantal bedrijfsgetuigenissen aan bod gevolgd door een kritische reflectie.

Programma
16u30: ontvangst deelnemers
17u00: welkom en situering
17u10: Strategieontwikkeling inzake technologie en innovatie in Vlaanderen
De rol van VRWB als katalysator - Karel Vinck, Voorzitter VRWB
17u30: Bedrijfsvoorbeeld 1 - Oystershell, Bart Rossel, CEO
17u50: Bedrijfsvoorbeeld 2 - Televic, Lieven Danneels, CEO
18u10: Looking ahead: vanuit een internationaal perspectief - Mirco Rossi, Ministerie van Economische Zaken Nederland
18u30: pauze met broodjes
18u50: Debat - Verkenningen als handleiding voor innovatiestrategie?
Deelnemers: Karel Vinck, Paul Zeeuwts (IWT), Koen Debackere (K.U.Leuven), Johan Van Helleputte (IMEC), Bart Rossel (Oystershell), Lieven Danneels (Televic), Eric Vermeylen(VOKA), Mirco Rossi (Ministerie Economische Zaken Nederland)
20u00: afsluiting met een hapje en een tapje

Praktische informatie
Datum: donderdag 11 oktober 2007 (16u30-21u00)
Locatie: Auditorium IMEC, Kapeldreef 75, 3001 Leuven

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us