LEUVEN MINDGATE

Intellectual Property Rights bij Technologiegerichte Groeibedrijven


In het kader van de oprichting en de begeleiding van technologiegerichte bedrijven organiseert Leuven.Inc in samenwerking met K.U.Leuven R&D en IMEC in het najaar een modulaire cyclus rond Intellectual Property Rights bij Technologiegerichte Groeibedrijven.

Tijdens deze cyclus zal ingegaan worden op een aantal aspecten die zich aandienen rond de bescherming en het beheer van intellectuele eigendom. Doel van deze sessies is vooral starters, spinoffs en KMO's vertrouwd te maken met het begrip IP en hen te wijzen op mogelijkheden en aandachtspunten zoals o.a. het belang ervan in de uitbouw van een bedrijfsstrategie en hoe het aan bod kan komen in de Raad van Bestuur van de onderneming.
De cyclus wordt praktijkgericht toegelicht aan de hand van een aantal bedrijfscases. Deze sessies worden gegeven door ervaringsdeskundigen en bedrijfsleiders.
Pierre Saelen, Intellectual Property Consultant, zal de sessies begeleiden en coördineren.

Data:
- Sessie 1: Inleiding tot IP Strategie - dinsdag 23 oktober (16u-19u)
- Sessie 2: Inbreuken en licensing - donderdag 15 november (16u-19u)
- Sessie 3: Waardering IP en due diligence - donderdag 29 november (16u-19u00)

Locatie:
Sessie 1 en 3: de 'Oude Kantien' , Kantineplein 3, 3001 Leuven
Sessie 2: Campusbibliotheek, Celestijnenlaan 300D, 3001 Leuven

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us