LEUVEN MINDGATE

HR Customer Satisfaction Index - HR CSIŠ


De 'Sterkte' van de HR functie meten

Ekonomika Permanente Vorming, ondersteund door Leuven.Inc organiseert een 'Brown Bag Lunch' op donderdag 6 december.

Thema
HR Customer Satisfaction Index©: uw HR-functie geëvalueerd aan de hand van 10 dimensies.

Jeroen Delmotte licht in deze BrownBagLunch zijn doctoraat toe, waarin hij, in samenwerking met Prof Luc Sels, een instrument ontwikkeld heeft, dat toelaat de sterkten en zwakten van uw HR-beleid en de dienstverlening aan uw interne klanten, te bepalen, en, waar nodig, bij te sturen.
Een sinterklaasgeschenk om uw CEO/CFO van uw meerwaarde te overtuigen!
Zowel Jeroen Delmotte als Prof Luc Sels zijn werkzaam binnen de onderzoeksgroep Personeel & Organisatie van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de K.U.Leuven.

Praktisch
Datum: donderdag 6 december 2007 om 12u30u (ontvangst met broodjes vanaf 12:00 uur) Einde om 14:00u
Plaats: Leuven.Inc, Innovatie&Incubatiecentrum, Kapeldreef 60, 3001 Heverlee

Meer info?
Nele Van Buggenhout - Tel 0499 56 71 50
e-mail: nele.van.buggenhout@accenture.com
Frank Verhelle - Tel 0497 425 221
e-mail: Frank.Verhelle@marshmc.com

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us