LEUVEN MINDGATE

Leuven.Inc themasessie: Fiscale stimuli inzake O&O


In deze themasessie wenst Leuven.Inc samen met sprekers van Linklaters en Deloitte in te gaan op een aantal fiscale stimuli die de Belgische regering ingevoerd heeft met betrekking tot O&O.

Zo zal de nieuwe belastingsaftrek voor octrooi-inkomsten, ingevoerd door de Programmawet van 27 april 2007, aan bod komen. Deze nieuwe belastingsaftrek laat bedrijven toe om 80% van hun inkomsten uit octrooien af te trekken van de belastbare basis. Op deze manier wenst de regering technologische innovatie aan te moedigen.De maatregel stimuleert ondernemingen om octrooien zelf te ontwikkelen of van derden te verwerven en om deze octrooien vervolgens vanuit België te exploiteren. (zie ook Fiscoloog 1067 van 18 april 2007)

Een toelichting op deze nieuwe revolutionaire maatregel wordt gegeven door Ivo Onkelinx, Tax Partner bij Linklaters, die tevens aan de basis ligt van deze wetgeving.

De deelnemers worden ook wegwijs gemaakt in een aantal andere fiscale stimuli inzake O&O en tax plannings-opportuniteiten:

- De keuze tussen de investeringsaftrek dan wel het belastingkrediet voor investeringen in onderzoek en ontwikkeling en welk van beide het meest voordelig is;
- Toelichting inzake een mogelijk voorafgaandelijk fiscaal akkoord rond vrijstelling van excessieve boekhoudkundige winsten afkomstig van immateriële vaste activa;
- Optimalisatie van de notionele intrestaftrek;
- Toelichting inzake internationale mobiliteit van onderzoekers (expat belastingregime, split payroll, etc.);
- Combinatie van belastingsaftrek voor octrooi-inkomsten met andere fiscale stimuli.

Enkele praktische aspecten:
Datum: maandag 10 december 2007 (15u50-18u30)
Locatie: Innovatie-en Incubatiecentrum, Kapeldreef 60, 3001 Leuven

Programma
- 15u20: Ontvangst deelnemers
- 15u50: Verwelkoming door Leuven.Inc
- 16u00: De nieuwe belastingsaftrek voor octrooi-inkomsten en de toepassing ervan
Ivo Onkelinx, Tax Partner, Linklaters en Pieter Van Den Broecke, Counsel IP, Linklaters
- 16u50: vraag en antwoord
- 17u00: pauze
- 17u15: Andere fiscale stimuli inzake O&O en tax planningsopportuniteiten
Wim Eynatten, Director, Deloitte Belastingsconsulenten en Liesbeth Vossen, Manager Deloitte Fiduciaire

- Belastingkrediet versus investeringsaftrek voor investeringen in O&O
- Excess accounting profits ruling
- Notionele intrestaftrek
- Vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor O&O
- Internationale mobiliteit van onderzoekers

18u15: vraag en antwoord
18u30: afsluiting met een hapje en een drankje

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us