LEUVEN MINDGATE

Opening Leuvens kankerinstituut LKI en fundraising dinner


We krijgen allemaal met kanker te maken, persoonlijk of in onze naaste omgeving. De wetenschap boekt vooruitgang, maar kankercellen zijn ‘intelligente overlevers’.
In het Leuvens kankerinstituut, het LKI, willen we kennis, ervaring en middelen optimaal inzetten. Het LKI is opgericht in de schoot van KU Leuven en UZ Leuven. Onderzoek, therapie en zorg vinden er elkaar in een versterkende wisselwerking.
Fundamentele wetenschappers, klinische onderzoekers, artsen en zorgverleners gaan voortaan nog nauwer samenwerken. Met één doel: een nog betere zorg voor de patiënt.

We stellen het vernieuwde LKI graag voor tijdens een feestelijke openingszitting op zaterdag 28 november 2015. We nodigen u ook uit op het daarbij aansluitende ‘fundraising dinner’. Hiermee vragen we uw financiële steun voor ons kankeronderzoek en onze kankerzorg.  

Oprechte dank, in naam van het LKI en van onze patiënten.  

Prof. dr. Ignace Vergote, voorzitter LKI
Prof. dr. Karin Haustermans, ondervoorzitter LKI
Prof. dr. Johan Swinnen, ondervoorzitter LKI
Prof. dr. Eric Van Cutsem, secretaris LKI

Opening LKI

17u00: Netwerkreceptie in de Museumzaal
18u15: Openingszitting in de Promotiezaal - Moderator: Mevr. Martine Tanghe, VRT-journaliste

Sprekers:

Prof. dr. Ignace Vergote, voorzitter LKI
Prof. dr. Wim Robberecht, vicerector Biomedische Wetenschappen
Prof. dr. Marc Decramer, gedelegeerd bestuurder UZ Leuven
Prof. dr. Peter Carmeliet, hoofd Labo voor Angiogenese en Neurovasculaire Link
Dhr. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Fundraising dinner

19u30: Ontvangst in de Jubileumzaal
20u00: Gastronomische avond met chaf Jan Wirix sr., Carpe Diem
            Topwijnen van dr. Urbain Boutelegier

Verwelkoming door mevr. Martine Tanghe en prof. dr. Eric Van Cutsem
Tafelrede door prof. dr. Rik Torfs, rector KU Leuven

De opbrengst van het fundraising dinner gaat integraal naar het LKI. Een plaats aan tafel kost 300 euro (btw incl.). U kunt ook een (bedrijfs)tafel reserveren voor een gewenst aantal gasten. We danken u van harte voor uw steun.

Inschrijven

 Inschrijven kan tot 11 november 2015. Dit kan online op www.uzleuven.be/lki/fundraising-dinner of via e-mail naar het LKI, LKI@uzleuven.be.
Ook telefonisch op het nummer 016/34.68.96 (Valérie Oosterlinck) kan u inschrijven.

We hopen u te mogen verwelkomen op de opening van het LKI en/of op het fundraising dinner, op zaterdag 28 november 2015 in de Universiteitshal van de KU Leuven, Naamsestraat 22, 3000 Leuven.

Indien u niet aanwezig kunt zijn, maar het LKI toch wilt steunen, dan kunt u schenken op rekening IBAN BE 45 7340 1941 7789 met vermelding 400/0012/27390 (enkel giften, geen inschrijving).
Vanaf 40 euro ontvangt u van ons een fiscaal attest.

Contactpersonen: Griet Van der Perre en Valérie Oosterlinck
Communicatie en fundraising LKI, 016 37 23 97 of 016 34 68 96

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us