LEUVEN MINDGATE

Bezoek aan het kenniscentrum LABEC (K.U.Leuven)


Wat heeft het Leuvens Agrarisch en Biotechnisch Expertise Centrum (LABEC) te bieden aan KMO's? U komt alles te weten tijdens een groepsbezoek op donderdag 16 februari 2006!

LABEC wil de uitdagingen van de landbouw en de biotechniek in de 21ste eeuw in al haar technische aspecten aanpakken. Hun onderzoek dient in de eerste plaats om allerlei onderzoek uit te voeren rond landbouw en voeding, maar daarnaast ook rond welzijn voor dier en mens: veiliger machines, ecologisch verantwoorde ziektebestrijding in gewassen, betere bewaartechnieken voor oogsten. LABEC heeft tevens een ruime expertise in alles wat te maken heeft met 'biosystems engineering'.

Praktische toepassingen voor bedrijven vinden hun weg naar de brede buitenwereld. Denk hierbij aan het monitoren en sturen van menselijke prestaties (thermisch comfort in kledij, slaperigheid bij bestuurders van voertuigen en machines, predictie van ziekteverloop bij kritiek zieke patienten), dierlijke prestaties (automatische detectie van gedrag, gezondheid, sturen van productie,...) en plantresponsies (ziektebestrijding, fytomonitoring, opbrengstkartering,...). Anderzijds kan u tevens bij hen terecht voor het verbeteren van machineprestaties door mechatronisch ontwerp.

Een paar voorbeelden: een tractor wordt getest op verbetering van schok- en trillingsdemping in landbouwvoertuigen, zodat de boer niet zo snel rugpijn krijgt. Maar de resultaten van dat onderzoek kunnen evengoed toegepast worden in bussen en vrachtwagens. En de principes die voor een optimale klimaat- en temperatuurregeling zorgen in dierenstallen en groentenkassen, gelden even goed als het om het comfort en de veiligheid gaat van mensen in grote bedrijfsruimtes of bestuurders in auto's.

Gezien deze expertise ook voor uw bedrijf en product interessant kan zijn, organiseert het Steunpunt Innovatie i.s.m. haar innovatiepartner Leuven.Inc op donderdag 16 februari 2006 (14u-16u) een groepsbezoek aan het LABEC te Leuven. Naast een voorstelling van hun onderzoek, diensten en expertise, wordt een rondleiding gegeven in de laboratoria en testruimtes die gebruikt worden bij hun onderzoek met een demonstratie van enkele praktische testen.

Een niet te missen kans voor technologiebedrijven actief in de toelevering aan primaire agrarische productie (veeteelt, tuinbouw), bezig met sensoren voor bioresponsmetingen op plant, dier en mens, met interesse in bio-omgevingsbeheersing in agrarische gebouwen, opslagplaatsen, civiele gebouwen, ... en die gebruik maken van het monitoren van menselijke prestaties (sport, ziektemonitoring, ...).

Praktische zaken
Datum: donderdag 16 februari 2006 (14u-16u)
Locatie: LABEC, Willem Decroylaan 32 te 3001 Leuven

Programma
- 13u45 Ontvangst deelnemers
- 14u00 Verwelkoming door het Steunpunt Innovatie GOM Vlaams-Brabant
- 14u10 Wat heeft LABEC te bieden aan KMO's?
* Voorstelling van M3-BIORES (Meet, Modelleer & Manage Bioresponsies) - Prof. Dr. Ir. Daniel Berckmans
* Voorstelling van MeBioS (Mechatronica, Biosystemen en Sensoren) - Prof. Dr. Ir. Herman Ramon
- 14u50 Rondleiding in de laboratoria en de testruimtes - demonstratie van enkele praktische testen
- 15u50 Afronding bezoek met een drankje met gelegenheid tot vragen stellen en napraten met collega-ondernemers
- 16u00 Einde

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us