LEUVEN MINDGATE

Leuven.Inc themasessie CE Markering - Toepassing Machinerichtlijn


Georganiseerd door Leuven.Inc. Ondersteund door Enterprise Europe Network (E.E.N.)


Machines en veiligheidscomponenten die op de markt gebracht worden moeten voldoen aan de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen beschreven in de Europese Richtlijn 2006/42 EG, van kracht sinds 2010.

Bij het in de handel brengen of het in dienst stellen van de machine door de fabrikant, de importeur, de distributeur of de installateur moet de CE-markering aanwezig zijn.

Ook wanneer machines samengebouwd worden of complexe installaties op maat gerealiseerd worden bij de gebruiker, uitgaande van aangekochte machines of niet voltooide machines, dient het gerealiseerde geheel behandeld te worden zoals een 'normale' machine, waarbij er iemand zal moeten optreden als fabrikant, met verantwoordelijkheid voor de overeenstemming, voor het samenstellen van het technisch dossier, het opstellen en ondertekenen van de globale verklaring van overeenstemming, het aanbrengen van de CE-markering…. De verantwoordelijkheid voor het project kan dan berusten bij de opdrachtgever, de leverancier van (een gedeelte van) de basismachines, een engineeringbureau…

Het is dus van belang dat bedrijven volledig geïnformeerd zijn over de huidige Machinerichtlijn en conform deze richtlijn handelen.

Deze sessie zal een overzicht geven van de belangrijkste eisen van de richtlijnen met betrekking tot de CE-markering van Machines en legt het CE-markeringsproces van een machine uit. Tevens geeft het een stand van zaken van de mogelijke herziening van de machinerichtlijn en de gids ter interpretatie ervan.

Doelgroep:
Iedereen die verantwoordelijk is voor de naleving van de machinerichtlijn zoals:

  • machinebouwers, ontwerpers, engineeringbureaus
  •  invoerders en verdelers
  • engineering managers, onderhoudspersoneel, health & safety managers
  • personeel dat verantwoordelijk is voor het aankopen en in dienst nemen van machines zoals aankopers, project engineers en productie managers

Sprekers:
Koen Chielens, Product Manager Machines Directive / Cen consultant, Vinçotte
Ir. Wendy Van Aerschot, Dienst Consumentenveiligheid, FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

Praktische aspecten

Datum: woensdag 3 februari 2016 (14u00-17u45)
Locatie: Park-Inn Hotel, Martelarenlaan 36, 3010 Kessel-Lo - Suggestie parking: "Parking Station" (Martelarenlaan)

Programma

13u30: Ontvangst deelnemers
14u00: Verwelkoming door Leuven.Inc
14u10: Machinerichtlijn
- Toepassingsgebied
- Definities
- Belang van de Europese geharmoniseerde normen
- Aansprakelijkheid
Koen Chielens
15u30: Korte pauze
15u50: Het certificatieproces praktisch
- Overeenstemmingsprocedures
- Technisch Dossier
- Aangemelde instanties (EG-typeonderzoek - kwaliteitssysteem) 
- Verklaring van overeenstemming
Koen Chielens
17u00: Mogelijke herziening van de machinerichtlijn en gids ter interpretatie
Ir. Wendy Van Aerschot
17u30: Vraag en antwoord
17u45: Afsluiting met een hapje en een drankje

Deelname

Deelnameprijs: 110 euro (excl. BTW): leden Leuven.Inc - 150 euro (excl. BTW): alle anderen
 logo-kmo-portefeuille Deelname aan onze activiteiten aan -50% korting via KMO-portefeuille
Pijler OPLEIDING: Leuven.Inc Erkenningsnr. DV.O106761
Meer info op
www.kmo-portefeuille.be
KMO-portefeuille aanvraag: voor deze sessie geeft u 3 opleidingsuren in.

Inschrijvingen

Inschrijven kan tot uiterlijk woensdag 27 januari 2016, bij voorkeur via het online inschrijvingsformulier (gebruik hiervoor de 'Register' knop) of via e-mail aan admin@leuveninc.com (met vermelding van uw contact- en facturatiegegevens).
Na inschrijving ontvangt u een bevestiging en wegbeschrijving. Betaling na ontvangst van factuur. Annulatie is niet mogelijk. Indien u verhinderd bent, kan u zich laten vervangen door een collega.

Opgelet! Het deelnemersaantal wordt beperkt.

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us