LEUVEN MINDGATE

Strategie-ontwikkeling voor innovatieve groeibedrijven


Cyclus Management van Innovatieve Groeibedrijven - voorjaar 2006

Sessie 2: Strategie-ontwikkeling voor innovatieve groeibedrijven

Wanneer: dinsdag 28 maart (16u-19u)
Sprekers: Dr. Filip Caeldries (Instructor, Tias Business School -Universiteit Tilburg)
Case Televic: Lieven Danneels (CEO, Televic)

Het ontwikkelen van een degelijke en duidelijke strategie als leidraad voor de komende jaren is een cruciaal bestanddeel voor de evolutie van start-up tot bloeiende onderneming.

In deze module behandelen we de ontwikkeling van een duurzame strategie voor groeibedrijven. Van cruciaal belang hierbij is het vinden van het juiste evenwicht tussen een duidelijke focus op kernactiviteiten enerzijds en het ontwikkelen van complementaire activiteiten, die uiteindelijk kunnen leiden tot veelbelovende nieuwe opportuniteiten, anderzijds.

Behalve deze noodzaak voor 'strategische flexibiliteit' wordt er ook uitvoerig aandacht besteed aan het dynamische karakter van strategieformulering in een snel veranderende economische omgeving waarin een groeibedrijf zich per definitie bevindt.

Praktische informatie en inschrijvingsmodaliteiten
Locatie:
De sessies gaan door van 16u-19u in het Innovatie- en Incubatiecentrum, Kapeldreef 60 te 3001 Leuven.

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us