LEUVEN MINDGATE

Lunchsessie: het IBBT ook voor KMO's


Het IBBT, het Interdisciplinair instituut voor BreedBand Technologie, is een onderzoeksinstituut opgericht op initiatief van de Vlaamse regering, gericht op de Informatie- en CommunicatieTechnologie (ICT) in het algemeen, en de ontwikkeling van breedbandtoepassingen in het bijzonder. Het IBBT bestaat uit 14 deelnemende onderzoeksgroepen, met alle noodzakelijke en complementaire competenties van Informatie & Communicatie Technologie en heeft als missie het verrichten van multidisciplinair onderzoek ten dienste van zowel het Vlaamse bedrijfsleven als de Vlaamse overheid. Het IBBT heeft in zijn 2-jarig bestaan ongeveer 30 projecten gestart, met ruwweg 80 partners, waarvan een belangrijk deel KMO's. In de presentatie zal worden toegelicht hoe kleine en middelgrote bedrijven samenwerken met het IBBT en wat de voordelen voor de partners zijn.
Meer informatie is te vinden op www.ibbt.be

Enkele praktische aspecten
Datum: woensdag 10 mei 2006 van 12u tot 14u
Locatie: Innovatie- en Incubatiecentrum, Kapeldreef 60, 3001 Leuven
Programma:
- Vanaf 12u00: Ontvangst deelnemers met broodjeslunch
- 12u30 Algemene voorstelling IBBT, Wim Dewaele, Algemeen Directeur IBBT
- 13u15 Voorstelling Center voor Usability Onderzoek, Prof. De Grooff, K.U.Leuven

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us