LEUVEN MINDGATE

Leuven.Inc Workshop: Via een gericht personeelsbeleid naar innovatie en creativiteit


Voortdurende (duurzame) economische groei en competitiviteit vragen om innovatie. Creativiteit en creatieve mensen zorgen voor deze innovatie. Dit plaatst een bedrijf voor de uitdaging creativiteit te managen binnen de eigen organisatie. Creativiteit stimuleren kan via gerichte acties op maatschappelijk vlak, op bedrijfsniveau en op groeps- en individueel niveau. Concreet o.a. door een actief personeelsbeleid, het creëren van ruimte voor creativiteit/ideeën, manier van leidinggeven, procesmanagement en de organisatievorm.

Tijdens dit seminarie komt aan bod hoe een ondernemer het verschil kan maken door een gericht handelen vanuit zijn personeelsbeleid. Mogelijke HR-tools voor selectie en evaluatie van werknemers worden besproken, alsook de impact van de bedrijfscultuur en -structuur. Aan de hand van de cases Cochlear en Tibotec-Virco wordt aangetoond dat de innovatiekracht in deze organisaties inderdaad geen toeval is, maar gericht gemanaged wordt.

Na de cases krijgen de deelnemers de gelegenheid onderling bemerkingen en ervaringen uit te wisselen vanuit de eigen praktijk. Afsluitend kunnen vragen worden voorgelegd aan het sprekerspanel.

Programma
- 16u00: Ontvangst deelnemers
- 16u15: Welkom door Nicole De Smyter (Leuven.Inc)
- 16u30: De HR factor in creativiteit en innovatie - Jos Haverals (Zaakvoerder, Creative HR Solutions)
- 17u00: Case Cochlear: Een creatieve en innovatieve omgeving: maak van de mieren sterren en van de sterren mieren - Carl Van Himbeeck (General Manager, Cochlear Technology Centre Europe)
- 17u45: Pauze met broodjes
- 18u15: Case Tibotec-Virco: Een flexibele bedrijfsstructuur als basis voor creatieve werknemers - Marina Geerts (Human Resources, Tibotec-Virco)
- 19u00: Praktijk- en ideeënuitwisseling
- 20u00: Afsluiting met een hapje en een tapje

Praktische informatie
Datum: donderdag 12 oktober 2006 (16u00-20u00)
Locatie: Innovatie- en Incubatiecentrum, Kapeldreef 60, 3000 Leuven
Deelnameprijs: 60 euro (excl. btw): leden Leuven.Inc - 75 euro (excl. btw): alle anderen
De voertaal van dit seminarie is het Nederlands.
Deze workshop is een organisatie van Leuven.Inc, ondersteund door VDAB, ISW en het Steunpunt Innovatie VLAO Vlaams-Brabant.

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us