LEUVEN MINDGATE

Leuven.Inc MIG Cyclus - Sessie 1: Team- en kennismanagement in innovatieve groeibedrijven


Leuven.Inc MIG Cyclus - Management van Innovatieve Groeibedrijven - Najaar 2006

Sessie 1: Team- en kennismanagement in innovatieve groeibedrijven

Wanneer: - dinsdag 17 oktober (16u-19u)
Sprekers: Prof. Dr. Ir. Mathieu Weggeman (Hoogleraar, Technische Universiteit Eindhoven), Case Philips Digital Systems Labs: Mr. Jos Raets (General Manager, Leuven)

Topics:
- Leiding geven in de kenniseconomie
- Kennis genereren, delen en toepassen
- De snelle veroudering van professionele kennis
- Mens en organisatie
- Teamwerk in een organisatie

Inhoud:
Kennis veroudert steeds sneller. Medewerkers breiden dagelijks hun persoonlijk kennisgebied uit. Daarom neemt in professionele organisaties de aandacht voor de productiefactor 'kennis' nog voortdurend toe. Interessante informatie komt overal vandaan, terwijl de geldigheidsduur ervan alsmaar korter wordt. Bovendien kunnen we vandaag steeds moeilijker voorspellen welke informatie morgen van belang zal zijn. Management enkel op basis van planning en controle lijkt dan ook achterhaald. De toekomst is aan de kennisvriendelijke organisatie waar professionals, gedreven door een collectieve ambitie en ondersteund door slimme ICT, met kennis van zaken kunnen en mogen handelen. We moeten met andere woorden evolueren naar een organisatie waar het delen van kennis en het samenstellen van competente 'winning teams' tot de kritische succesfactoren van de onderneming behoren.

Locatie: Innovatie- en Incubatiecentrum, Kapeldreef 60, 3001 LEUVEN

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us