LEUVEN MINDGATE

Leuven.Inc MIG Cyclus - Sessie 3: Performantie meten en resultaten halen


Leuven.Inc MIG Cyclus - Management van Innovatieve Groeibedrijven - Najaar 2006

Sessie 3: Performantie meten en resultaten halen

Wanneer: - donderdag 7 december (16u-19u)
Sprekers: Geert Scheipers (Partner, B&M Consulting)
Case Amcor Flexibles: Lieven Degrieck (TQM Manager)

Topics:
- Strategisch performantiemanagement
- De Balanced Scorecard
- Performantie-indicatoren linken aan de bedrijfsstrategie
- De BSC als managementsysteem
- Het inbouwen van een controle cyclus

Inhoud:
Temidden de drukte inherent aan het dagelijkse bedrijfsbeheer en de product- en marktontwikkeling, sluimert het gevaar dat men onvoldoende zicht behoudt op een aantal kritische parameters inzake performantie van de onderneming en haar werknemers. In deze module introduceren de sprekers het begrip 'Balanced Scorecard' en leggen ze uit hoe dit kan gebruikt worden als een hulpmiddel voor strategische prestatiemeting. De sprekers tonen aan hoe een bedrijfsstrategie aan de hand van de 'Balanced Scorecard' kan vertaald worden in een aantal kritische parameters op het functionele niveau, het niveau van de business unit en het bedrijfsniveau. Tevens wordt besproken hoe beslissingsnemers binnen de onderneming een 'Balanced Scorecard' benadering kunnen aanwenden om strategische overwegingen te vertalen in concrete acties.

Locatie: Innovatie- en Incubatiecentrum, Kapeldreef 60, 3001 LEUVEN

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us