LEUVEN MINDGATE

Bedrijfsbezoek aan het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW)


Het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW), opgericht in 1952, heeft zowel op nationaal als op internationaal niveau een stevige reputatie opgebouwd als onpartijdig, toonaangevend centrum voor onderzoek op het gebied van wegontwerp, wegenbouw en wegenonderhoud. Recentelijk heeft het bovendien zijn bevoegdheid uitgebreid tot verkeersveiligheid, mobiliteit en milieuvriendelijke wegenbouw.

Het OCW wil bedrijven en overheden in de wegenbouw via toegepaste research en opleidingen een dienst van hoge kwaliteit aanbieden. Naast de klassieke onderwerpen zoals geotechniek, grond, funderingen en onderfunderingen, enz. die vroeger de voornaamste aandachtsvelden van het OCW vormden, komen tegenwoordig andere onderwerpen zoals mobiliteit, verkeersbeheersing en verkeersveiligheid, milieuvraagstukken, enz. steeds meer op de voorgrond. Het OCW beantwoordt jaarlijks zo'n 400 tot 500 vragen vanuit Belgische bedrijven en startte recent 3 technologische adviseerdiensten (TAD's) in de domeinen beton, asfalt en milieu.

Doelgroep van dit bezoek zijn wegenbouwbedrijven, producenten van materialen en materieel, controle-, certificatie- en normalisatie-instellingen, adviesbureaus en ontwerpers, maar ook betoncentrales en asfaltcentrales, leveranciers m.b.t. verkeerssignalisatie en wegmarkering (verfproducenten), .

Naast een voorstelling van hun onderzoek, diensten en de 3 TAD's, wordt tevens een rondleiding gegeven in de laboratoria en op de proefterreinen. Een niet te missen kans voor bedrijven in de wegenbouw en aanverwante sectoren!

Programma
13u45 Ontvangst deelnemers
14u00 Verwelkoming door het Steunpunt Innovatie
14u10 Wat heeft het OCW te bieden aan KMO's? - Dhr. Claude Van Rooten (Algemeen directeur, OCW)
14u30 Voorstelling van de 3 Technologische Adviseerdiensten (TAD) binnen het OCW:
- TAD 1: Bitumineuze materialen in de burgerlijke bouwkunde - Dhr. P-P. Brichant
- TAD 2: Toepassing van cementgebonden materialen in de wegenbouw - Dhr. O. De Myttenaere
- TAD 3: Recyclage en milieuzorg als weg naar duurzame wegenbouw - Dhr. Luc De Bock
15u00 Rondleiding in de laboratoria, op de proefterreinen en voorstelling van de gespecialiseerde voertuigen
15u45 Afronding bezoek met een drankje met gelegenheid tot vragen stellen en napraten met collega-ondernemers
16u00 Einde

Praktische zaken
Datum: dinsdag 8 maart 2005 (14u-16u)
Locatie: OCW, Fokkersdreef 21Z, 1933 Sterrebeek
Dit bezoek is een organisatie van het Steunpunt Innovatie Vlaams-Brabant en GOM Limburg.

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us