LEUVEN MINDGATE

Interreg Vlaanderen-Nederland - Innovatie op alle fronten


Met het event Innovatie op alle fronten wil Interreg Vlaanderen-Nederland in samenwerking met de projecten CrossRoads 2, CrossCare en Link2innovate ondernemers informeren over de ruime subsidiemogelijkheden voor Vlaams-Nederlandse innovatieprojecten. De focus ligt op kleine en middelgrote ondernemingen.

Als ondernemer kan je via drie unieke Interreg-projecten, CrossRoads 2, CrossCare en Link2innovate, de komende jaren een beroep doen op subsidie en ondersteuning voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling. Diverse speerpuntsectoren komen hierbij aan bod. 

Ondernemingen die succesvol deelnemen, kunnen afhankelijk van het type project rekenen op subsidies van 10.000 tot 200.000 euro. Meer omvangrijke innovatieprojecten kunnen bovendien ook steeds als aparte, reguliere aanmelding ingediend worden binnen de oproepen van het Interreg Vlaanderen-Nederland programma.

Programma 22 september 2016

15u30 onthaal
15u45 rondleiding 01 Bio Base Europe Pilot Plant (via inschrijving)
16u20 verwelkoming      
gedeputeerde Peter Hertog, provincie Oost-Vlaanderen
Professor Wim Soetaert, CEO Bio Base Europe Pilot Plant
16u40 introductie            
korte voorstelling Interreg-programma 
korte voorstelling projecten CrossRoads 2, CrossCare en Link2innovate
ervaring van een ondernemer
17u30 matching van bedrijven onderling en/of met onderzoeks- en kennisinstellingen
vanaf 18u00 netwerkborrel + rondleiding 02 Bio Base Europe Plant (via inschrijving)

Interesse? 

Heb je interesse in een grensoverschrijdende samenwerking voor jouw innovatief project binnen CrossRoads, CrossCare of Link2innovate? Maak kennis met de Interreg-medewerkers, de medewerkers van de drie projecten en met mogelijke projectpartners (bedrijven en onderzoeks- en kennisinstellingen) langs beide zijden van de grens. 

Het event is gratis, maar je dient je in te schrijven via het online formulier op : http://www.grensregio.eu/nieuws/2016/innovatie-op-alle-fronten
Als je graag wenst deel te nemen aan de rondleiding van 15u45 of 18u00: noteer het uur van jouw keuze bij 'extra info' in het inschrijvingsformulier. 
 

Voor meer info over Link2Innovate kan je ook mailen naar info@leuveninc.com

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us