LEUVEN MINDGATE

Themasessie: CE-markering & productaansprakelijkheid: een stand van zaken


Nagenoeg alle industriële producten moeten een CE-markering hebben, wilt een bedrijf ze kunnen verkopen op de Europese markt. Een correcte toepassing van de CE-wetgeving is niet alleen een Europees paspoort voor uw product, het verzekert ook de aanpassing aan de meest recente veiligheidsprincipes. Vooral KMO's overzien (te) weinig de verstrekkende gevolgen van het niet toepassen van deze regelgeving.

Al bijna 20 jaar hanteert de Europese Commissie de zogenaamde 'nieuwe aanpak' voor goederen die in de EU op de markt worden gebracht, waarbij in een twintigtal richtlijnen de fundamentele vereisten inzake veiligheid, gezondheid en milieu werden vastgelegd.

Ter inleiding wordt in deze sessie een globaal kader geschetst van de structuur van de Europese wetgeving. Vervolgens wordt dieper ingegaan op de basisprincipes van CE-markering: de opzet, het belang, de richtlijnen, administratieve verplichtingen en de normalisatie inzake CE-markering. Indien er toch iets fout loopt, kan de verantwoordelijke voor de CE-markering aansprakelijk gehouden worden voor de schade die door het defecte product veroorzaakt werd. In een tweede luik worden dan ook de juridische aspecten rond productaansprakelijkheid besproken en welke rol CE-markering hierbij kan spelen. Tenslotte krijgt u een overzicht van nieuwe richtlijnen die binnenkort verwacht worden op het gebied van CE-markering.

Praktische zaken
Locatie: Brabanthal, Brabantlaan 1, 3001 Leuven
Datum: woensdag 20 april 2005 (17u15-19u30)

Programma
17u00 Ontvangst deelnemers
17u15 Welkom en inleiding door het Steunpunt Innovatie GOM Vlaams-Brabant
17u20 Introductie en basisprincipes bij CE-markering - Staf Vandegaer (AIB Vinçotte International)
17u50 Productaansprakelijkheid & CE-markering - Francis Walschot (Agoria)
18u20 Pauze met broodjes
18u40 Nieuwe internationale richtlijnen inzake CE-markering - Stephan Belaen (WTCM/Agoria)
19u10 Vraag en antwoord
19u30 Afsluitend hapje/tapje

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us