LEUVEN MINDGATE

Trainingssessie - Informatie zoeken in gratis consulteerbare octrooidatabanken


Octrooien: (n)iets voor de KMO?
Octrooien zijn een bron van informatie, inspiratie en ook van besparing. Om te achterhalen of uw knowhow exclusief is of met andere woorden nog niet door anderen is gekend, zijn databanken van octrooien, merken, tekeningen en modellen, een handig instrument. U vindt niet alleen terug welke kennis is beschermd, maar ook wat de stand der techniek is en waarmee uw concurrenten bezig zijn.

U vindt er antwoorden op vragen zoals:
- Over welke technologie beschikken mijn concurrenten?
- Bestaat er een octrooi dat de uitbating van mijn onderneming in de weg staat?
- Is een bepaald octrooi nog geldig?
- In welke landen is een bepaald octrooi geldig?
- Wat is de stand van de techniek in een bepaald technologisch domein?
- Hoe kan mijn bedrijf voortbouwen op bestaande octrooien?
- Kan mijn bedrijf zelf een octrooi nemen?

In samenwerking met het IWT-Vlaanderen organiseert het Steunpunt Innovatie een interactieve trainingssessie waarop u een publiek toegankelijke (gratis) octrooidatabank op het internet - met focus op Espacenet - leert gebruiken. Door de sessie te volgen kan u later zelf nuttige opzoekingen doen in uw technologisch domein. De deelnemers kunnen variëren van technici tot zaakvoerder, maar moeten in elk geval vertrouwd zijn met het werken met de computer.

Waar en wanneer
Locatie: IWT-Vlaanderen, Bischoffsheimlaan 25 te 1000 BRUSSEL
Datum: donderdag 28 april 2005 van 13.30u tot 18u (ontvangst vanaf 13u)

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us