LEUVEN MINDGATE

Kennismaking met het Aluminium Center Vlaanderen ten huize L&D Jet Techniek te Diest


Aluminium is een licht, sterk en gemakkelijk te bewerken metaal. Het wordt vooral gebruikt in de transportsector, de vliegtuigindustrie, de bouwsector, de verpakkingssector, de elektriciteitsdistributie en de levensmiddelenindustrie. Ondanks het feit dat vele bedrijven werken met aluminium, blijkt de kennis erover zeer beperkt te zijn.

Wij laten u daarom graag kennismaken met het Aluminium Center Vlaanderen, het promotie- en informatiecentrum van de Vlaamse aluminiumsector. Het centrum geeft technisch eerstelijnsadvies over de werking en toepassingen van aluminium. Voor meer gespecialiseerd advies wordt nauw samengewerkt met andere kenniscentra.

Naast een algemene voorstelling van het Aluminium Center en een uiteenzetting over de voor- en nadelen van innoveren met aluminium, volgt een kennismaking met gastbedrijf L&D Jet Techniek, vandaag een van de marktleiders op vlak van waterstraalsnijtechnieken, gevolgd door een rondleiding in het bedrijf.

Doelgroep van dit bezoek zijn alle bedrijven die aluminium bewerken, verwerken of kunnen gebruiken ter vervanging van een ander materiaal (staalverwerkers, productontwikkelaars, toeleveranciers, bewerkers, ...).


Programma
- Vanaf 14u30: Ontvangst deelnemers
- 15u00: Verwelkoming door het Steunpunt Innovatie
- 15u10: Wat heeft het Aluminium Center Vlaanderen te bieden aan KMO's? Wat zijn de mogelijkheden en voor- en nadelen m.b.t. innoveren met aluminium? - Jacques Vandommele, Directeur Aluminium Center Vlaanderen
Het Aluminium Center staat ten dienste van de Vlaamse KMO's met advies over het materiaal aluminium en het bewerken ervan. Daarnaast biedt het center tal activiteiten ter ondersteuning van de aluminiumsector, gaande van opleidingen en cursussen tot workshop en infosessies. Tot slot coördineert en begeleid het Aluminium Center innovatiestudies en -projecten met het innovatieve materiaal aluminium.
- 15u55: Voorstelling gastbedrijf L&D Jet Techniek. De mogelijkheden van waterstraalsnijden op 6000 bar - Ir. Inge Lefèvre, Bestuurder L&D Jet Techniek
L&D Jet Techniek kan waterstraalsnijden met een druk van 6000 bar. Voor industriële toepassingen is dit een unicum in Europa, want voorheen lag de grens op 3500 bar. Met deze innovatie kan het snijden sneller en milieuvriendelijker, en kunnen dikkere werkstukken verwerkt worden. Het industrieel waterstraal snijden op 6000 bar was een IWT Innovatieproject in samenwerking met het Aluminium Center Vlaanderen.
- 16u20: Rondleiding L&D Jet Techniek
- 17u00: Afronding bezoek met een drankje met gelegenheid tot vragen stellen en napraten met collega-ondernemers

Waar en wanneer
Locatie: L&D Jet Techniek - Industriepark II 3 te 3290 Diest (Webbekom)
Datum: Donderdag 19 mei 2005 (15u00 - 17u00)

Inschrijvingen en info
Anne Depré - Innovatieadviseur Steunpunt Innovatie
Tel.: 02-257 03 36
E-mail: ad@gomvlaamsbrabant.be

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us