LEUVEN MINDGATE

Visionair seminarie: Hoe veilig is veilig?


Naar een sluitende beveiliging bij overheid, gezondheidszorg, industrie en de financiële wereld

Beveiliging is 'booming business'. Hierbij gaat het niet enkel om beveiliging van draadloze omgevingen en mobiele datacommunicatie, maar tevens over persoons- en toegangsbeveiliging, het veilig uitvoeren van electronische transacties en bescherming van privacy in al deze domeinen.

Tijdens dit seminarie wordt door de sprekers op elk van deze aspecten dieper ingegaan telkens via cases in de gezondheidszorg, overheid, industrie en de financiële wereld. Zij geven u een stand van zaken en een blik op de toekomst wat betreft opkomende trends en nieuwe technologieën inzake 'smart security'.

Programma
- 17u15 Onthaal deelnemers met koffie
- 17u45 Welkom en introductie door Carlo Schüpp (Director, Deloitte Business Advisory Services)
- 18u15 Persoonsidentificatie en toegangsbeveiliging via biometrie - André Oeyen (Director, BioWise)
- 18u45 Pauze met broodjes
- 19u15 Beveiliging van draadloze omgevingen en mobiele datacommunicatie - John Baekelmans (Director, Business Development Technology Office Customer Advocacy, Cisco Systems)
- 19u45 Security en privacy: wetgeving en juridische aspecten - Patrick Van Eecke (Laywer, DLA Piper)
- 20u15 Paneldiscussie: Hoe veilig is veilig?
- 20u45 Receptie met een hapje en een tapje

Praktische zaken
Datum: dinsdag 31 mei 2005 (17u45-20u45)
Locatie: IMEC Auditorium, Kapeldreef 75, 3001 Leuven
Dit seminarie is een organisatie van Leuven.Inc, L-Sec en IMEC, ondersteund door het Steunpunt Innovatie GOM Vlaams-Brabant.

Abstracts lezingen
17u45-18u15: Welkom en introductie door Carlo Schüpp (Director, Deloitte Business Advisory Services)
In de algemene introductie krijgt u de huidige status van de beveiligingsmarkt, een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten en hoe we deze kunnen verhelpen naar de toekomst toe, zonder te moeten inboeten op gebruiksvriendelijkheid en private leefsfeer. Verder geeft de spreker een overzicht van vier belangrijke markten; overheid, gezondheidszorg, industrie en de financiele wereld met een korte bespreking van investeringen nodig om in de toekomst een veilige electronische communicatie te kunnen blijven waarborgen.

18u15-18u45: Persoonsidentificatie en toegangsbeveiliging via biometrie - André Oeyen (Director, BioWise)
De maatregelen van de Amerikaanse regering in verband met veiligheid van internationaal reizigersvervoer hebben biometrie als nooit tevoren in het centrum van de belangstelling gebracht. Biometrische systemen meten één of meer eigenschappen van het menselijk lichaam en slaan die gegevens op in een database of op een smart card. Traditioneel wordt daarbij gedacht aan vingerafdrukken maar ook irisscanning en gezichtsherkenning winnen snel aan populariteit. Persoonsidentificatie zal in de nabije toekomst steeds meer gebeuren via systemen die gebruik maken van biometrie. Deze systemen zijn volop in ontwikkeling en de eerste toepassingen zijn operationeel. Technisch zijn er tal van mogelijkheden, maar in hoeverre vormen die een bedreiging van onze privacy? Wordt biometrie een bedreiging? Of kan de technologie bijdragen tot een betere levenskwaliteit in onze maatschappij?

19u15-19u45: Beveiliging van draadloze omgevingen en mobiele datacommunicatie - John Baekelmans (Director, Business Development Technology Office Customer Advocacy, Cisco Systems)
Het belang van netwerken en communicatie voor organisaties die een rol willen spelen op de wereldmarkt, is nog nooit zo groot geweest. Werknemers moeten waar en met welk apparaat dan ook verbinding kunnen maken met het netwerk. Partners, leveranciers en anderen buiten het netwerk moeten efficiënt kunnen werken met belangrijke bronnen. En beveiliging is hierbij belangrijker dan ooit. De beveiliging van draadloze netwerken is momenteel dan ook het onderwerp van gesprek binnen veel organisaties. Reden hiervoor is dat we er niet meer omheen kunnen dat draadloze netwerken een interessant alternatief of aanvulling vormen voor de huidige bekabelde netwerken en daardoor veel geïmplementeerd worden. En dit terwijl het internet en de media overspoeld worden met berichten over de risico's die draadloze netwerken kunnen vormen.

19u45-20u15: Security en privacy: wetgeving en juridische aspecten - Patrick Van Eecke (Laywer, DLA Piper)
Momenteel wordt er op Europees niveau naarstig gewerkt aan een volledig nieuw juridisch kader voor het uitvoeren van elektronische transacties. Het veiligheidsaspect vormt hier steeds een belangrijke component (cfr. wetgeving elektronische handel, eID, elektronisch factureren, elektronische handtekeningen). Deze evolutie zal zich verderzetten en er zal een specifieke regelgeving ontwikkeld worden voor ondermeer elektronisch archiveren, striktere bescherming van de privacy en het gebruik van e-mail. Ook nieuwe technologische ontwikkelingen zullen juridisch worden ingekapseld, zoals het gebruik van RFID voor consumentendoeleinden en de juridische waarde van een elektronische handtekening. Verder zal er een nieuwe regelgeving komen omtrent corporate governance waarbij de betrouwbaarheid van elektronische informatie een belangrijke rol zal spelen. Het risico bestaat echter dat er een apart juridisch kader wordt opgezet dat parallel loopt met de off-line wereld en dat er zodoende een dualiteit zal onstaan tussen de on-line en de off-line realiteit. Deze dualiteit kan echter onduidelijkheid creëren voor de burger, onderneming en overheid.

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us