LEUVEN MINDGATE

EMC Roadshow - Themasessie: EMC in de praktijk


Het doel van de Europese EMC-richtlijn is ons milieu te beschermen tegen een wildgroei van elektromagnetische straling zodat elektrische en elektronische apparaten, systemen en installaties elektromagnetisch compatibel met elkaar blijven werken. De markt eist dat de aangeboden produkten conform de richtlijn ontworpen worden. Bovendien stelt het niet voldoen aan de EMCrichtlijn de producent of invoerder bloot aan gerechtelijke vervolging bij marktcontrole tot en met de verwijdering van het produkt binnen de hele Europese Unie. In dit kader is EMC een onderdeel van de verplichte reglementering rond het CE-kenteken.
Door de huidige evolutie van de technologie in de elektronica wordt de laatste tijd vastgesteld dat er zich ook meer en meer problemen voordoen tussen systemen onderling. De markt is echter niet bereid een hogere prijs te betalen voor conforme en onderling compatibele produkten. Daarom is het noodzakelijk dat de Vlaamse bedrijven zo goed mogelijk ingelicht worden betreffende de beschikbare technische hulpmiddelen en de correcte ontwerpregels om aan deze problematiek op een efficiënte manier het hoofd te kunnen bieden.
Een goede kennis van zowel de wettelijke vereisten, opgelegd door de Europese EMC-richtlijn en de eventuele gevolgen ervan, als van de technische ontwerpregels, maakt dat de Vlaamse bedrijven ook op vlak van kwaliteit concurrentieel op de markt kunnen blijven.

In deze infosessies, die op 5 verschillende locaties in Vlaanderen doorgaan, wordt ook ingegaan op de typische problemen die optreden tijdens het ontwerp van een systeem (zowel elektronisch als mechanisch) en dit gebaseerd op de jarenlange ervaring die de hogescholen van Oostende en Mechelen hebben opgedaan. Tot slot getuigt een lokale Vlaamse KMO over hoe EMC binnen het eigen bedrijf wordt aangepakt.

Programma
- 16u30 Ontvangst deelnemers

- 16u50 Verwelkoming door het RIS (Regionaal Innovatie Samenwerkingsverband)
* ma 30/05/2005, Innovatiecentrum West-Vlaanderen
* di 31/05/2005, GOM Limburg
* wo 01/06/2005, Steunpunt Innovatie Vlaams-Brabant
* do 02/06/2005, Innotek
* di 20/09/2005, GOM Oost-Vlaanderen

- 17u00 Wat is EMC? Waarom EMC? Veel voorkomende fouten in de praktijk - ing. Karel Vantomme, KHBO Dept. IW&T en ing. Filip Nauwelaerts, De Nayer Instituut
Toelichting voor wat EMC staat en waarom het gebruikt is. Enkele veel voorkomende fouten uit de praktijk worden behandeld.
- 17u20 Praktijkgetuigenis van een Vlaamse KMO
- 17u40 Veranderingen in richtlijnen: nieuwe EMC richtlijn en EMF vereisten - ing. Marc Cumps, Agoria
- 18u10 Vraag & antwoord
- 18u30 Gelegenheid tot netwerken met een hapje en een tapje

Inschrijvingen en informatie
ing. Karel Vantomme
e-mail: karel.vantomme@khbo.be
tel.: +32 (0)59 569038

U kan zich ook elektronisch inschrijven via www.emconline.be.
Na ontvangst van uw inschrijving krijgt u bevestiging en een routeplan. Betaling na ontvangst van factuur. Indien u verhinderd bent, kan u zich laten vervangen door een collega. Annuleren is niet mogelijk.

Infosessies met steun van het Vlaams Innovatienetwerk.

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us