LEUVEN MINDGATE

Studiedag Productbeleid 2016


Op 25 oktober 2016 organiseert essenscia haar jaarlijkse studiedag productbeleid.
U hoort tjidens deze dag alles over de recente REACH- en CLP-ontwikkelingen.
Drie onderwerpen zullen verder uitgediept worden in parallelsessies in de namiddag waarvan u er 2 kan volgen. Hiervoor krijgt u een aparte mail.

PROGRAMMA 

08h45    Welkomstkoffie
09h15    Inleiding praktisch REACH en CLP ontwikkelingen
REACH en CLP ontwikkelingen 
09h20    ECHA update (Catherine Cornu, ECHA)
09h50    REACH 2018 & alternative testing (Sandy Jacobs, Arcadis)
10h10    CLP update & voorstelling handleiding (Saskia Walraedt, essenscia)
10h30   Aangifte gevaarlijke mengsels aan het Belgisch antigifcentrum (Tine Cattoor, essenscia)
10h50    Vraag & antwoord
11h05    Koffiepauze

Ontwikkelingen andere productbeleid wetgevingen:

11h30    Biocidal Product Regulation (BPR) & REACH (Craig Simpson, Steptoe & Johnson)*
12h00    Nieuwe TSCA - Toxic Substance Control Act (Cefic - tbc)*
12h20    Vraag & antwoord
12h30    Lunch

Parallelsessies

13h30    1e parellelsessie: keuze uit een volgend onderwerp:
              - Voorbereiding REACH registratie 2018 en datasharing (met getuigenissen van André Aarts – Eastman, 
               Joeri Lenaerts – Chemours, Elke Van Asbroeck – Apeiron-Team)
             - Safe use information in SDS van mengsels*: SUMI (Laura Portugal, DUCC)*, LCID
               (Donna Seid, Ashland)*, getuigenis (Perrine Cahen, Allnex)*
             - Aandachtspunten 16 rubrieken SDS voor lezers en opstellers
15h00   Koffiepauze
15h15    2e parellelsessie: keuzes zie hierboven
16h30    Afsluitende drink

Wijzigingen kunnen nog aangebracht worden aan dit programma, in functie van de beschikbaarheid van de sprekers. De presentaties worden gegeven in de moedertaal (Nederlands/Frans) van de spreker. Simultaanvertaling is voorzien. (*) Deze presentaties worden gegeven in het Engels.

Klik hier voor het volledige programma

essenscia is erkend door het Vlaams Gewest als dienstverlener voor de KMO-portefeuille voor de dienst “Opleidingen”, met als erkenningsnummer DV. O110119. Gelieve aan te duiden op uw inschrijvingsformulier of u hiervan gebruik wenst te maken. Het Vlaams Gewest betaalt 40% van de opleidingskosten terug voor kleine ondernemingen en 30% voor middelgrote ondernemingen. Cateringkost is voor maximum 25€ subsidiabel.

Dit betekend concreet dat u een projectbedrag t.b.v. 225€ als lid of 325€ als niet lid kan aanvragen in uw KMO-portefeuille. Elk subsidieaanvraag moet ten laatste 14 dagen na de startdatum van de prestaties zijn ingediend.

Hier vindt u de aanvraagprocedure en belangrijke informatie over de subsidies die u mag aanvragen.

PRIJS

250€ (+ BTW) voor leden van essenscia, VLARIP en WALRIP
350€ (+ BTW) voor niet-leden 

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us