LEUVEN MINDGATE

Leuven.Inc seminarie: Trends in ICT en gezondheidszorg


De opkomst van het digitale tijdperk heeft in de medische wereld voor een aantal belangrijke ontwikkelingen gezorgd. Ook de zorgsector onderkent de strategische waarde van informatie- en communicatietechnologie, gezien technologie steeds meer in dienst staat van primaire en ondersteunende processen: het diagnosticeren, behandelen en verzorgen van patiënten. De patiënt zelf is vandaag mondiger dan ooit en zal, ondersteund door virtuele begeleiding en monitoring op afstand, in toenemende mate thuis aan zelfzorg doen. ICT kan hierbij een belangrijke rol spelen om informatie beter, sneller en op elke locatie beschikbaar te stellen voor de patiënt, huisarts, specialist en verpleegkundige. De komende jaren zullen deze ontwikkelingen nog een stap verder gaan. Voorbeeld hiervan is de opkomst van zogenaamde 'klinische zorgpaden'. Enerzijds wordt hierbij elke stap van het zorgpad van de patiënt elektronisch geregistreerd en centraal opgeslagen voor verdere raadpleging. Anderzijds kan via software uit deze behandelingsdata een optimaal diagnostisch en therapeutisch traject 'berekend' worden voor nieuwe patiënten.

Kortom, belangrijke trends in ICT en gezondheidszorg zijn de opkomst van services in deze sector, de transmurale integratie van zorg of 'community care', en het gebruik van intelligente systemen. Tijdens dit seminarie gaan de sprekers dieper in op elk van de bovenstaande aspecten. Naast een stand van zaken, krijgt u een kritische blik op problemen in de huidige gezondheidszorg en welke oplossingen ICT in de toekomst kan bieden.

Programma
17u00 Ontvangst deelnemers
17u20 Welkom door Nicole De Smyter (Leuven.Inc)
17u25 Waar staan ICT en gezondheidszorg vandaag? - Dhr. Louis Schilders (CIO, CMPMedica)
18u00 Ontwikkeling van nieuwe 'zorg'-technologieën en de opkomst van 'klinische zorgpaden' - Dr. Dirk Colaert (Enterprise IT Solutions Manager, Agfa Healthcare)
18u45 Pauze met broodjes
19u10 Naar een totaalintegratie en transmurale ICT: de opkomst van community care - Prof. dr. Bart Van den Bosch (Directeur Informatiesystemen, UZ Leuven)
19u45 Ziekenhuissoftware en veranderingsmanagement: een resultaatsverbintenis - Dhr. Jo Vandebergh (CEO, Yuse)
20u20 Vraag en antwoord
20u30 Wat kan het Steunpunt Innovatie voor u doen? - Dhr. Frederik Loeckx (Innovatieadviseur, GOM Vlaams-Brabant)
20u40 Receptie met een hapje/tapje

Praktische zaken
Datum: dinsdag 14 juni (17u20-20u40)
Locatie: PENTALFA Auditorium, Onderwijs & Navorsing, Niveau 04, Campus Gasthuisberg, Herestraat 49, 3000 Leuven

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us