LEUVEN MINDGATE

Visionair seminarie: Farma: een industrie in (r)evolutie?


De farmaceutische industrie bevindt zich vandaag op het kruispunt van een productiviteitscrisis en de opkomst van innovatieve technologieën bij het ontdekken van nieuwe medische behandelingen. Ondanks de strenge wetgeving opgelegd aan de farmaceutische industrie, wordt in nauwe samenwerking met de overheid uitgebreid onderzoek gedaan naar nieuwe, organisatorische structuren en aangepaste O&O-processen, gebaseerd op vooruitstrevende technologieën en nieuwe tools voor databeheer. Uit dit onderzoek blijken twee trends een belangrijke rol te gaan spelen bij de ontwikkeling van medicijnen in de toekomst.

Toepassing van farmacogenomics en -proteomics moeten leiden tot een significante verhoging in de O&O-productiviteit en een verhoogde effectiviteit waarmee therapeutica worden toegediend aan de patiënt. Anderzijds zullen in de toekomst typische ingenieursdisciplines steeds relevanter worden bij de ontwikkeling en het toedienen van geneesmiddelen. Deze disciplines vertegenwoordigen nieuwe opportuniteiten voor wetenschappen en technologie, en verschaffen KMO's in deze domeinen de kans een rol te spelen bij het onderzoek, de ontdekking, ontwikkeling en aflevering van nieuwe medicijnen.

Programma
- vanaf 17u15 Onthaal deelnemers met koffie
- 17u45 Welkom en introductie - Prof.dr. Guy Mannaerts (Voorzitter Beheerscomité UZ Leuven, Professor dept. Farmacologie, K.U.Leuven)
- 18u00 Naar een multidisciplinaire en geïntegreerde aanpak binnen de farma industrie - Dhr. Marc Peeters (Hoofd Informatiebeheer, R&D Roche)
- 18u30 Een nieuw concept van gepersonaliseerde genezing - Ir.PhD. Staf Van Reet (Voorzitter, FlandersBio)
- 19u00 Pauze met broodjes
- 19u20 Pharmacogenomics: de opkomst van genomics en proteomics - Dr. Jo Bury (Algemeen Directeur, VIB)
- 19u50 Bio-informatica: naar geneeskunde op maat? - Prof.dr.ir. Bart De Moor (Full Professor, K.U.Leuven)
- 20u20 Vraag en antwoord
- 20u40 Receptie met een hapje en een tapje

Praktische zaken
Datum: maandag 3 oktober 2005 (17u45-20u45)
Locatie: IMEC Auditorium, Kapeldreef 75, 3001 Leuven

Dit seminarie is een organisatie van Leuven.Inc en IMEC, ondersteund door het Steunpunt Innovatie Vlaams-Brabant, het VIB en pharma.be.

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us