LEUVEN MINDGATE

Groepsbezoek aan het Mediacentrum van de K.U.Leuven - Centrum voor Usability Onderzoek (CUO)


Het Centrum voor Usability Onderzoek (CUO) werd opgericht in 2002 als onderdeel van het Mediacentrum aan de Katholieke Universiteit Leuven. Het onderzoekscentrum houdt zich bezig met het ontwerpen van gebruiksvriendelijke interfaces en het evalueren van ICT toepassingen op hun gebruiksvriendelijkheid.

Het CUO onderzoekt o.a. de toegankelijkheid, de functionaliteit en de gebruiksvriendelijkheid van een toepassing, alsook of de gebruikers de toepassing aangenaam vinden om mee te werken. Om dit onderzoek te ondersteunen, beschikt het CUO over verschillende usability labs met o.a. eyetracking waarmee de gebruikers zowel in hun natuurlijke omgeving als in een gecontroleerde omgeving kunnen geobserveerd worden.

De onderzoekers van het CUO verrichten toegepast wetenschappelijk onderzoek en kunnen hun expertise ook inzetten voor onderzoeksgerichte opdrachten voor bedrijven. Zo kunnen ze u bijvoorbeeld helpen bij het conceptueel ontwerpen van gebruiksvriendelijke innovatieve interfaces en het evalueren van vernieuwende ICT toepassingen zoals een educatief spel, een domotica systeem, een interactieve mobiele stadsgids, een gebruikersinterface voor een automaat, een toepassing voor interactieve digitale televisie,...

Naast een voorstelling van hun onderzoek, diensten en expertise, wordt een rondleiding gegeven in de laboratoria en testruimtes die gebruikt worden voor de evaluatie van producten. Een niet te missen kans voor bedrijven bezig met de ontwikkeling van nieuwe ICT producten waarbij de gebruikersinterface een cruciale rol speelt!

Programma
- 13u45 Ontvangst deelnemers
- 14u00 Verwelkoming door Frederik Loeckx (Steunpunt Innovatie GOM Vlaams-Brabant)
- 14u05 Het belang van usability onderzoek voor KMO's - David Geerts (CUO, K.U.Leuven)
- 14u45 Rondleiding in de laboratoria en de testruimtes - demonstratie van enkele praktische testen
- 15u30 Afronding bezoek met een drankje met gelegenheid tot vragen stellen en napraten met collega-ondernemers
- 16u00 Einde

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us