LEUVEN MINDGATE

Themasessie: Er is altijd werk aan de top - Een goed bedrijfsbestuur voor groeibedrijven in de praktijk


Ondernemen en goed bestuur horen samen. Naast het respecteren van algemene wettelijke regels en voorschriften hebben starters en sterke groeiers specifieke uitdagingen op het gebied van goed bestuur. Het al dan niet aanwezig zijn van goed bestuur in deze ondernemingen is van wezenlijk belang voor het succes ervan. Raad van bestuur en directie hebben hierin belangrijke en complementaire taken die, wanneer goed vervuld, het goed bestuur concreet vorm kunnen geven. De uitdagingen van starters en groeiers situeren zich ondermeer op het vlak van opvolging en sturing van de (groei-)strategie, risicomanagement, verhouding bestuur-management, financiering, rapportering en HR management.

Bij de uitbouw van een goed bestuur worden twee duidelijke pijlers onderscheiden: een strategische pijler (wie zijn we, wat willen we en hoe zullen we dit realiseren) en een leiding/controlepijler (sturing, opvolging en controle, 'are you in control?'). Bij de leidingpijler is één van de belangrijke factoren de 'cultuur en toon aan de top'. Dit vormt het tweede luik van de avond: elementen inzake organisatie, intermenselijke relaties en persoonlijke ontwikkeling, die voor het verschil kunnen zorgen tussen een stroef draaiende onderneming en één die niet alleen haar strategische doelstellingen juist nastreeft, maar waar het nog stimulerend is om te werken ook.

Bovenstaande thematieken worden vervolgens toegelicht in twee boeiende praktijkcases.

Programma
17u00 Ontvangst deelnemers
17u20 Welkom door Nicole De Smyter (Leuven.Inc)
17u30 Goed bestuur ... meer dan regels en codes - Désiré Hellemans (Partner, Arphius Belgium)
18u00 Spanningen aan de top: het beter functioneren van raden van bestuur en directieteams - Filip Lowette (Zaakvoerder, Lowette Bestuursadviseurs)
18u30 Pauze met broodjes
19u00 Case Group Joos - Alex Joos (Afgevaardigd Bestuurder, Group Joos)
19u30 Case Heraeus Electro-Nite - Taco Gerbranda (President en CEO, Heraeus Electro-Nite)
20u00 Vraag en antwoord
20u30 Receptie met een hapje/tapje

Praktische informatie
Datum: donderdag 20 oktober 2005 (17u20-20u30)
Locatie: Innovatie- en Incubatiecentrum, Kapeldreef 60, 3000 Leuven

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us