LEUVEN MINDGATE

Cyclus FMIG - Sessie 2: Financiering van groeibedrijven: op zoek naar externe middelen


In het najaar 2005 gaan een aantal sessies door binnen de cyclus rond 'Financieel management van innovatieve groeibedrijven'. De verschillende sessies behandelen onderwerpen die betrekking hebben op het beheren en beheersen van groei binnen innovatieve groeibedrijven die een duurzame concurrentiepositie willen uitbouwen. Deze reeks richt zich eveneens tot autonome business units binnen grotere bedrijven.

Sessie 2: Financiering van groeibedrijven: op zoek naar externe middelen
Raf Moons (Senior Investment Manager, Fortis Private Equity)
Case Safety & Rental Services: Matty Zadnikar (Gedelegeerd Bestuurder)
Case L&C: Maarten Laga (Founder)

Hoe vaak wordt er niet door ondernemers en beleidsmensen gesteld dat risicokapitaal-verschaffers geen risico's (meer) wensen te nemen en dat daardoor een groot aantal ondernemingsplannen niet de nodige financiering vinden? In deze sessie krijgt u een blik achter de schermen van de risicokapitaalwereld. De deelnemers kijken mee naar de drijfveren en interne beoordelingsparameters van de VC. Tevens komen een aantal tips en concrete adviezen aan bod om de kans tot financiering van een ondernemingsplan te verhogen.

Topics tijdens deze sessie zijn o.a. hoe functioneert de (risico-)kapitaalmarkt, hoe kijken VC's naar nieuwe investeringsdossiers, evaluatiecriteria van een ondernemingsplan, hoe de kans tot succes verhogen, risico versus rendement, waardering van een bedrijf, .

Praktische informatie en inschrijvingsmodaliteiten
Data:
- Sessie 1: Optimaal beheer intern bedrijfskapitaal - donderdag 6 oktober (16u-19u)
- Sessie 2: Op zoek naar externe middelen - dinsdag 25 oktober (16u-19u)
- Sessie 3: Hoe omgaan met externe financiering - dinsdag 22 november (16u-19u)

Locatie:
Innovatie- en Incubatiecentrum, Kapeldreef 60, 3001 LEUVEN

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us