LEUVEN MINDGATE

Interactieve videoconferencing: Mens, markt en maatschappij: Hoe kan Vlaanderen een welvarende regio blijven?


Wij beleven boeiende scharniertijden, waarin de nieuwe kennismaatschappij zijn beslissende intrede heeft gedaan. Daarmee wordt kennis de productiefactor bij uitstek én, samen met expertise en talent, het nieuw soort kapitaal. De kennisarbeiders worden de centrale actoren in het bedrijfsleven
en de samenleving.

De universiteiten hebben een cruciale opdracht inzake kennisontwikkeling, kennisoverdracht en permanente opleiding.

De explosieve groei van de wetenschap en de grenzenverleggende technologische innovaties bieden voortdurend nieuwe uitdagingen en kansen voor het bedrijfsleven, het onderwijs, de socialprofit
en de overheid, kortom, voor de ganse samenleving, en vergen van deze een alerte opstelling. Tevens impliceren ze een snelle kennisslijtage, en bijgevolg de noodzaak van permanente vorming als permanente 'updating' van kennis: dit laatste is dan ook een basisopdracht voor een universiteit in de lerende samenleving, en moet zich richten op steeds nieuwe doelgroepen.

De meerwaarde van deze wisselwerking is de hoofdmotivatie achter een reeks van videosessies, waarbij bedreven en gedreven professoren van de K.U.Leuven de nieuwste wetenschappelijke inzichten ter beschikking stellen van de hoge bedrijfskaders en van het hoger onderwijs, in een moderne interactieve setting, en dit simultaan in meerdere regio's van Vlaanderen. Niet enkel leken videoconferenties ons daartoe een praktisch werkinstrument. Ze staan tevens symbool voor de
dynamisch geïntegreerde kennisverbanden die de K.U.Leuven met de Vlaamse bedrijfswereld en samenleving wil onderhouden. Zij maken ook gebruik van de nieuwe informatietechnologieën waarin de K.U.Leuven sinds lang het voortouw neemt. Dit is dan ook een veelbelovend initiatief waarvoor wij op enthousiaste inzet en samenwerking rekenen.

Hoe kan Vlaanderen een welvarende regio blijven?
De nood aan technologische upgrading.
Dinsdag 10 februari 2004
Prof. dr. Leo Sleuwaegen - Vice-decaan en MBA directeur van de Vlerick Leuven Gent Management School, Hoogleraar Bedrijfseconomie en Strategie aan de K.U.Leuven.

De concurrentiële positie van Vlaanderen is eenzijdig gebaseerd op traditionele schaalintensieve sectoren, en wordt gedragen door buitenlandse dochterondernemingen . De concurrentiekracht
van de industrie wordt typisch aangedreven door fysieke productiviteitswinsten, gekoppeld aan een verregaande automatisering van productieprocessen.
Vlaanderen scoort daarentegen zwak in de dienstensector, hoogtechnologische sectoren, en sectoren waarin menselijk kapitaal intensief aan bod komt. Het gebrek aan ondernemerschap
en innovatie in de industrie en de diensten liggen hieraan ten grondslag.
Wat kan er gebeuren om een ommeslag te bewerkstelligen?


Doelgroep
Deze videoconferenties richten zich tot hogere bedrijfskaders, academici, zelfstandigen, leidinggevenden en eenieder die professioneel bij deze problematiek is betrokken.

Locaties
- K.U.Leuven EHSAL - Europese Hogeschool Brussel - Stormstraat 2 - 1000 Brussel
Moderator: prof. Dirk De Ceulaer, Algemeen directeur EHSAL
Ontvangst met broodjes bij EHSAL om 17.45 uur
- Audiovisuele Dienst/eLINK Campus Economische Hogeschool - Kapeldreef 62 - 3001 Heverlee
- KULAK - Etienne Sabbelaan 53 - 8500 Kortrijk
- Egemin NV - Baarbeek 1 - 2070 Zwijndrecht
Moderator: Donald Pans, Managing Director & CEO Egemin Group

Programma
18u00 Inleiding door de moderatoren
18u15 Lezing
19u00 Discussie, geleid door de moderatoren
19u45 Slotwoord door de moderatoren
20u00 Receptie

Opmerking: Sessie 2: Markten en vermarkten in samenlevingsnetwerken - dinsdag 23 maart 2004
Prof. dr. Piet Vanden Abeele - Vice-rector van de K. U. Leuven en campusrector van KULAK, Hoogleraar in de Marketing en in de Economische Psychologie aan de K.U.Leuven.
Meer info via deze link

Meer informatie
Aldo De Martelaere
Dienst Postacademische Vorming K.U.Leuven
Kapucijnenvoer 33, Blok N, 3de verdieping, 3000 Leuven
Tel.: 016 33 21 08
Fax: 016 33 21 25
E-mail: aldo.demartelaere@dpav.kuleuven.ac.be
www.kuleuven.ac.be/kennismaatschappij

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us