LEUVEN MINDGATE

Connect with Flanders Investment and Trade (FIT)


Informele meeting/discussie met de heer Paul Hegge (Adjunct Kabinetschef van Minister Patricia Ceysens) en vertegenwoordigers van het Flanders Investment and Trade (FIT).

De Vlaamse Overheid heeft recent de dienst Export Vlaanderen en de dienst Investeren Vlaanderen samengebracht onder de noemer Flanders Investment and Trade (FIT). Recent werden substantieel meer financiële middelen aangereikt aan deze vernieuwde organisatie.
Om na te gaan hoe deze nieuwe dienst beter kan inspelen op de behoeften van kleinere hoog-technologische bedrijven en meer in het bijzonder de spin-off bedrijven, wenst het FIT een 'klankbord' te hebben hoe deze financiering optimaal te 'customiseren'. Anderzijds bent u als spinoff zeker op zoek of heeft u vragen over hoe u nieuwe markten kan betreden en over welke financiële middelen u hierbij kan beschikken.

In samenspraak met de heer Koen Allaert (FIT) en Prof. Koenraad Debackere (K.U.Leuven) neemt Leuven.Inc dan ook het initiatief om een dialoog op gang te brengen tussen een reeks van Leuvense spin-off bedrijven en anderzijds de heer Paul Hegge - Adjunct Kabinetschef van Minister Ceysens en specifiek bevoegd voor Buitenlandse Handel, vergezeld door vertegenwoordigers van het Flanders Investment and Trade.

Agenda
Datum: maandag 1 maart 2004 (17u-18u30)
Locatie: Innovatie -en Incubatiecentrum, Kapeldreef 60, 3001 Leuven

- 17u00: Onthaal deelnemers
- 17u15: Interactieve dialoog met vraag -en antwoordsessie
- 18u30: Einde

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us