LEUVEN MINDGATE

Cyclus Management van Innovatieve Groeibedrijven: Sessie 1: Groeipijnen van innovatieve bedrijven


Sprekers: Prof.Dr.Ir.Koenraad Debackere (Gedelegeerd bestuurder, K.U.Leuven R&D), Dr.Ir.Pierre De Muelenaere (Voorzitter en CEO, I.R.I.S.) (uiteenzetting in het engels)

Ondernemers hebben tegenwoordig een goed beeld van hoe een ondernemingsplan er dient uit te zien, of zij kunnen zich althans via de geëigende kanalen op gepaste wijze laten bijstaan. Echter, eenmaal het ondernemingsplan is geschreven, met succes verdedigd en de nodige investeerders aan boord zijn gehaald, blijkt dat het vertalen van het ondernemingsplan naar een succesvol business model, niet vanzelfsprekend is. Het groeipad van een innovatieve onderneming of autonome business unit ligt bezaaid met tal van hindernissen die enkel overwonnen kunnen worden door een duidelijke strategieformulering en -implementatie, en het opdoen van concrete ervaring in de markt.
Deze module handelt over de uitdagingen bij het formuleren en implementeren van een duidelijk bedrijfsplan. Topics die hierbij behandeld worden zijn: Hoe vertalen we een ondernemingsplan in een succesvol business model? Welke zijn de meest voorkomende hindernissen en valkuilen en hoe kunnen we deze overwinnen of omzeilen? Hoe kan een innovatieve onderneming die zich in een groeifase bevindt haar kansen op succes verhogen?

Praktische informatie
Datum: maandag 29 maart (16u-19u)
Locatie: Innovatie -en Incubatiecentrum, Kapeldreef 60, 3001 LEUVEN

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us