LEUVEN MINDGATE

Visionair seminarie: Een toekomst voor Europa/Vlaanderen zonder industrie?


De bedrijven zelf aan het woord - woensdag 21 april 2004

Europa heeft last van 'burn-out verschijnselen'. De hoge productiviteitsgroei gaat gepaard met lage arbeidsparticipatie en een hoge uitstoot van arbeid. Aanvankelijk werd gedacht dat we onze mondiale competitiviteit konden verdedigen door ons te concentreren op kennis. Ondanks een verregaande automatisering van de productie, kan Europa echter niet op tegen de sterke competitie van de Aziatische landen. En nu verdwijnt ook de kennis. Multinationals verplaatsen hun R&D-centra naar landen waar kennisniveaus gelijkaardig zijn maar de lonen lager en de werktijden langer. Heeft Europa/Vlaanderen nog een toekomst? En welke rol is daarin voor de industrie weggelegd?

In dit seminarie geven enkele topfiguren uit de Vlaamse industrie hun visie op dit actuele topic. Sprekers van de avond zijn de heren Julien De Wilde (CEO, Bekaert), Antoon Dieusaert (Voorzitter RvB, BASF) en Donald Pans (Managing Director en CEO, Egemin).

Topics die aan bod zullen komen zijn o.a.
- Van een kostencompetitie naar een competitie op grond van functionele differentiatie en een hogere graad van sofisticatie van producten en diensten. In welke domeinen of combinatie van kerncompetenties liggen de best opportuniteiten voor Europa/Vlaanderen?
- Nauwere samenwerking tussen industrie en O&O-centra/universiteiten om de cyclus tussen nieuwe ideeën en implementatie te verkorten/sneller inzage te krijgen in nieuwe doorbraken en om risico's en kosten voor de explosie van technologische opties te verkleinen.
- Globalizatie en de opkomst van de Aziatische landen: wat is de impact op de bedrijfsstrategie en hoe hiermee omgaan op een creatieve win-win wijze?

Het seminarie wordt afgesloten met een debat rond Een Europese toekomst zonder industrie? (moderator Guy Tegenbos, De Standaard). Naast de sprekers wordt het panel aangevuld met de heren Wilson De Pril (Agoria), Karel Vinck (functie VRWB), Koenraad Debackere (K.U.Leuven R&D) en Kurt Vandenberghe (Kabinet P. Busquin - Europese Commissie).

Praktische zaken
Locatie: IMEC Auditorium, Kapeldreef 75, 3001 Leuven
Datum: woensdag 21 april 2004 (17u45-20u45)
- vanaf 17u15: Onthaal deelnemers met koffie
- 17u45: Welkom en introductie door Johan Van Helleputte (IMEC)
- 18u00: Uiteenzettingen
- 19u45: Panelgesprek: Een Europese toekomst zonder industrie?
- 20u45: Receptie met hapje en tapje

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us