LEUVEN MINDGATE

Cyclus Management van Innovatieve Groeibedrijven: Sessie 2: Strategie-ontwikkeling voor innovatieve groeibedrijven


Sprekers: Prof.Dr.Herman Daems (Voorzitter, GIMV), Prof.Dr.Ton Logtenberg (CEO, Merus Pharmaceuticals, Nederland)

Het ontwikkelen van een degelijke en duidelijke strategie als leidraad voor de komende jaren is een cruciaal bestanddeel voor de evolutie van start-up tot bloeiende onderneming. In deze module behandelen we de ontwikkeling van een duurzame strategie voor groeibedrijven. Van cruciaal belang hierbij is het vinden van het juiste evenwicht tussen een duidelijke focus op kernactiviteiten enerzijds en het ontwikkelen van complementaire activiteiten, die uiteindelijk kunnen leiden tot veelbelovende nieuwe opportuniteiten, anderzijds. Behalve deze noodzaak voor 'strategische flexibiliteit' wordt er ook uitvoerig aandacht besteed aan het dynamische karakter van strategieformulering in een snel veranderende economische omgeving waarin een groeibedrijf zich per definitie bevindt.

Praktische informatie
Datum: dinsdag 11 mei (16u-19u)
Locatie: Innovatie -en Incubatiecentrum, Kapeldreef 60, 3001 LEUVEN

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us