LEUVEN MINDGATE

Leuven MindGate Events Themasessie 'De fiscale aspecten uit het zomerakkoord van Michel' -03.10.2017


Een aantal hiervan zullen al vanaf 2018 in werking treden. Naast een eerste verlaging van het tarief vennootschapsbelasting zijn dat de inperking van de vrijstelling van meerwaarden op aandelen, de uitholling van de notionele interestaftrek, de invoering van een minimumwinstbelasting voor bedrijven, een maatregel om vervennootschappelijking tegen te gaan, maar ook een tijdelijke verhoging van de investeringsaftrek voor KMO’s.

Een tweede reeks van maatregelen zal in werking treden vanaf 2019 en nog andere worden verwacht in 2020. Onder meer de invoering van een aftrekbeperking op vreemd vermogen, de aanpassing van de definitie van vaste inrichtingen en de fiscale aftrekbaarheid van verliezen van dergelijke inrichtingen. Maar ook een tijdelijke afkoopmaatregel van bepaalde vrijgestelde reserves en de introductie van fiscale consolidatie. Daarnaast voorziet men de wijziging van de aftrekbaarheid van bepaalde uitgaven, o.a. een verdere beperking van de autokosten.

Daarnaast zijn er ook een aantal maatregelen aangekondigd specifiek voor jonge ondernemingen, vennootschappen actief in onderzoek & ontwikkeling en een nieuw (gunst)regime voor werknemersparticipatie.

De eerste indruk bij deze ingrijpende plannen is dat men bij de voorbereiding niet over één nacht ijs is gegaan. Zo blijven de meeste aftrekposten in beperktere vorm behouden, maar zal de vennootschapsbelasting er niet eenvoudiger op worden.

Gaandeweg raken meer details bekend en wordt duidelijker wie de winnaars en wie de verliezers van de hervorming zullen zijn. 

Tijdens deze middagsessie zullen we de impact van de maatregelen voor uw bedrijf overlopen en aan de hand van concrete voorbeelden toelichten.

Enkele praktische aspecten

Datum: Dinsdag 3 oktober 2017 (11u45-14u00)
Locatie: Innovatie-en Incubatiecentrum, Kapeldreef 60, 3001 Leuven (Heverlee)

Programma

11u45: Ontvangst van de deelnemers met een broodje
12u15: Verwelkoming door Leuven MindGate
12u20: De fiscale aspecten uit het zomerakkoord van Michel
Walter Meurs, Tax Director, Deloitte en Johan Tacq, Senior Tax Manager, Deloitte
13u45: Vraag en antwoord
14u00: Einde

Deelname

- 30 euro (excl. BTW): leden Leuven.Inc / Leuven MindGate
- 45 euro (excl. BTW): alle anderen

Inschrijven

Inschrijven voor deze sessie kan tot uiterlijk 26 september 2017, bij voorkeur via het online inschrijvingsformulier (gebruik hiervoor de 'Register' knop) of via e-mail aan admin@leuvenmindgate.be met vermelding van uw contact- en facturatiegegevens.

Opgelet! Het deelnemersaantal wordt beperkt.

Na inschrijving ontvangt u een bevestiging en routebeschrijving. Betalen na ontvangst van factuur. Annulatie is niet mogelijk. Indien u verhinderd bent, kan u zich laten vervangen door een collega.

Concept and content programme © Leuven.Inc

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us