LEUVEN MINDGATE

Themasessie 'Zorgeloos Afval: hoe circulair kan de healthcare zijn?' - 27.03.2018


Afval en verspilling in de zorg zijn een groot probleem. Maar hoe circulair kan de medische sector zijn? Hoe zit het namelijk met het wettelijk kader met het oog op veiligheid en gezondheid? UZ Leuven komt haar valorisatieproject van ziekenhuisafval toelichten.
Het Wit-Gele Kruis presenteert haar visie en geeft een blik op de toekomst. En hoe komt het dat Nederland al zoveel verder staat? Ook bekijken we het volledig nieuwe servicemodel: van bezit naar gebruik.
Kom naar deze themasessie en geraak geïnspireerd! 

Circulaire economie kan tegen 2025 Vlaanderen 27.000 nieuwe jobs opleveren, naast 2 miljard euro toegevoegde waarde en 3 tot 6 miljard euro besparingen aan materiaalkosten (bron: SuMMa). 
Wel vraagt het streven naar circulaire economie andere business modellen, een uitdaging voor vele bedrijven.  

Het idee achter circulaire economie is dat materialen zo veel mogelijk hergebruikt worden in hun eigen oorspronkelijke functie met zo weinig mogelijk waarde verlies of energieverbruik. Ondanks deze sprekende cijfers is de cirkel nog lang niet rond.

Doelgroep

Zorginstellingen, gebruikers, producenten en afvalverwerkers 

Enkele praktische aspecten

Datum: Dinsdag 27 maart 2018 (14u00-18u00)
Locatie: Innovatie-en Incubatiecentrum, Kapeldreef 60, 3001 Leuven 

Programma

13u30: Ontvangst van de deelnemers met welkomskoffie
14u00: Verwelkoming door Leuven MindGate
14u30: Inleiding door Karel Van Acker
Prof. KU Leuven en auteur van het boek 'Wat met recyclage?'
14u45: De huidige aanpak van afval in de zorgsector: trends, ontwikkelingen en vergelijking met Nederland
Frank Van Damme,  Gedelegeerd Bestuurder Commotie
15u15: Naar een nieuw service model
Nestor Coronado Palma, Directeur Value Loops
15u45: Pauze
16u15: Organisatie selectieve afvalinzameling (naaldcontainers): wettelijke milieu- en veiligheidsaspecten
Sarah Janssens, Afdelingschef Abesco
Ilse Haesendonck, Milieuconsultant Abesco
16u45: Valorisatie van het ziekenhuisafval: conclusies uit het UZ Leuven project
Herman Devriese, Diensthoofd milieu en preventie UZ Leuven
17u05: Aanpak en visie van het Wit-Gele Kruis
Myriam Polfliet, Diensthoofd externe relaties en innovatie Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant
17u25: Vraag en antwoord
17u45: Einde

Deelname

Deelnameprijs voor deze sessie: 75 euro excl BTW: leden Leuven MindGate - 95 euro excl BTW: alle anderen. 

Inschrijven

Inschrijven voor deze sessie kan tot uiterlijk 21 maart 2018, bij voorkeur via het online inschrijvingsformulier (gebruik hiervoor de 'Register' knop) of via e-mail aan admin@leuvenmindgate.be met vermelding van uw contact- en facturatiegegevens.

Opgelet! Het deelnemersaantal wordt beperkt.

Na inschrijving ontvangt u een bevestiging en routebeschrijving. Betalen na ontvangst van factuur. Annulatie is niet mogelijk. Indien u verhinderd bent, kan u zich laten vervangen door een collega.

Concept and content programme © Leuven.Inc

innovage jpg

   

 

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us