LEUVEN MINDGATE

Cyclus Management van Innovatieve Groeibedrijven: Sessie 3: Financiering van de groei van innovatieve bedrijven


Sprekers: Prof.Dr.Benoît Leleux (Professor Entrepreneurship and Finance, International Institute for Management Development, Zwitserland) (uiteenzetting in het engels), Dr.Jos B.Peeters (Gedelegeerd Bestuurder, Capricorn Venture Partners)

Een versnelde groei stelt specifieke uitdagingen op het vlak van financiering. In deze module wordt dieper ingegaan op de financiële uitdagingen waarmee innovatieve groeibedrijven worden geconfronteerd. Hierbij wordt zowel het standpunt van de kapitaalzoeker als dat van de investeerder uitvoerig belicht. De spreker geeft een overzicht van de verschillende bronnen van financiering die voorhanden zijn en welke bronnen het best aansluiten bij de noden van het groeibedrijf. Verder komen ook de belangrijkste financieringsvoorwaarden waar kapitaalzoeker en kapitaalverschaffer de meeste aandacht aan dienen te besteden, aan bod en wordt een overzicht gegeven van de huidige risicokapitaalmarkt.

Praktische informatie
Datum: dinsdag 1 juni (16u-19u)
Locatie: Innovatie -en Incubatiecentrum, Kapeldreef 60, 3001 LEUVEN

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us