LEUVEN MINDGATE

Milieuzorg en innovatie: kennismaking met de expertise van Vito


Via deze sessie willen Vito en het Steunpunt Innovatie van de GOM Vlaams-Brabant KMO's kennis laten maken met enkele innovatieve technieken inzake milieu- en procestechnologie. Vaak voorkomende bedrijfsgebonden milieuproblemen worden bondig toegelicht, waarna u wegwijs wordt gemaakt in enkele innovatieve oplossingen aan de hand van praktische en concrete toepassingen.

Deze sessie is geen studiedag waar diep wordt ingegaan op de technologie achter de oplossingen, maar een gelegenheid voor KMO's om enkele oplossingen en technieken te ontdekken die mogelijk in het bedrijf toegepast kunnen worden.

Programma
15u30 Ontvangst deelnemers
16u00 Verwelkoming (Jos Helsen, Steunpunt Innovatie GOM Vlaams-Brabant)
16u10 Voorstelling Vito met toelichting Europees project PRODESTS (Kurt Peys, Vito)
Vito is een onafhankelijk onderzoekscentrum en knooppunt van kennis waar de nieuwste technologieën en praktische toepassingen in de domeinen energie, leefmilieu en materialen elkaar kruisen. Vito is ook partner binnen PRODESTS, een door de EU gesteund project dat nieuwe business opportuniteiten wil creëren voor Europese KMO's die leverancier of gebruiker zijn van (duurzame) milieutechnologie.
16u30 Rationeel beheer van industriewater (Karen Vanderstraeten, Vito)
Steeds meer bedrijven tonen interesse in waterbesparing. Onafhankelijk van de probleemstelling (vergunning, nieuwe investeringen, .) komt voor elk bedrijf het optimaliseren van de waterhuishouding neer op het vinden van de juiste balans tussen waterverbruik en kosten. Deze presentatie maakt u wegwijs in de innovatieve aanpak rond water en waterbeheer.
17u10 Innovatieve in-situ bodemsaneringstechnieken (Richard Lookman, Vito)
Deze presentatie geeft een beknopt overzicht van recente ontwikkelingen en praktijkervaringen op het gebied van in-situ bodemsanering. Zowel innovatieve actieve technieken zoals 'enhanced' pump&treat en chemische oxidatie, als passieve technieken zoals (gestimuleerde) natuurlijke afbraak komen aan bod, met focus op de twee belangrijkste types polluenten: gechloreerde solventen en oliecomponenten.
17u30 Innovatie bij lucht en geurhinder (Bert Lemmens, Vito)
Naast klassieke technologieën zoals gaswassing, naverbranding, biofiltratie en actiefkoolsorptie zijn momenteel een aantal technieken in opmars zoals de koude oxidatietechnieken. Deze bieden voordelen op vlak van kostprijs en productie van afvalwater en afvalstoffen ten opzichte van de klassieke zuiveringsmethodes. Deze uiteenzetting behandelt deze nieuwe technieken en schetst de verschillen met de bestaande technologieën.
17u50 Vraag & Antwoord
18u00 Receptie

Praktische informatie
Locatie: Kasteel van Ham, De Maillelaan 2, 1820 Steenokkerzeel
Datum: Dinsdag 5 oktober 2004

Meer informatie
Anne Depré - Steunpunt Innovatie Vlaams-Brabant
Tel.: 02-257 03 36

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us