LEUVEN MINDGATE

Cyclus Management van Innovatieve Groeibedrijven: Sessie 5: Team- en kennismanagement in innovatieve groeibedrijven


Sprekers: Mathieu Weggeman (Hoogleraar, Technische Universiteit Eindhoven), Jos Raets(General Manager PDSL, Philips Leuven)

Kennis veroudert steeds sneller. Medewerkers breiden dagelijks hun persoonlijk kennisgebied uit. Daarom neemt in professionele organisaties de aandacht voor de productiefactor 'kennis' nog voortdurend toe. Interessante informatie komt overal vandaan, terwijl de geldigheidsduur ervan alsmaar korter wordt. Bovendien kunnen we vandaag steeds moeilijker voorspellen welke informatie morgen van belang zal zijn. Management enkel op basis van planning & controle lijkt dan ook achterhaald. De toekomst is aan de kennisvriendelijke organisatie waar professionals, gedreven door een collectieve ambitie en ondersteund door slimme ICT, met kennis van zaken kunnen en mogen handelen. We moeten met andere woorden evolueren naar een organisatie waar het delen van kennis en het samenstellen van competente 'winning teams' tot de kritische succesfactoren van de onderneming behoren.

Praktische informatie
Datum: dinsdag 12 oktober (16u-19u)
Locatie: Innovatie -en Incubatiecentrum, Kapeldreef 60, 3001 LEUVEN

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us