LEUVEN MINDGATE

Bedrijfsbezoek aan het Technisch Centrum der Houtnijverheid


Het Technisch Centrum van de Houtnijverheid - kortweg TCHN - is de specialist bij uitstek van en voor de houtnijverheid. Alle bedrijven uit de houtverwerkende sector maar ook architecten, aannemers, studiebureaus, experts uit de bouwwereld, die beroepshalve worden geconfronteerd met problemen gerelateerd aan hout en aanverwante producten, kunnen een beroep doen op het TCHN.

De specialisten van het TCHN geven u informatie, advies, begeleiding en opleiding op het vlak van machines, fabricagetechnieken, materialen, constructies, reglementeringen, productcertificaties, kwaliteitssystemen, veiligheid, milieu en energie. Het Centrum beschikt over ruime labo's met de meest gesofistikeerde apparatuur voor het uitvoeren van onderzoek en allerlei mechanische, fysische en chemische proeven en analyses.

Of het TCHN ook u van dienst kan zijn - nu of in de toekomst - kan u te weten komen tijdens het groepsbezoek dat wij organiseren op dinsdag 19 oktober. Tijdens het bezoek krijgt u een ruime voorstelling van de activiteiten en de dienstverlening van het Centrum, enkele voorbeelden van concrete realisaties en een rondleiding in de laboratoria.

Het aantal deelnemers is beperkt tot 20. Snel reageren is dus de boodschap. Wij hopen alvast u te mogen verwelkomen!

Programma
13u45 Ontvangst deelnemers
14u00 Verwelkoming door Bas Sturm, Innovatieadviseur Steunpunt Innovatie GOM Vlaams-Brabant
14u05 Voorstelling activiteiten en diensten van het TCHN door Alain Grosfils, Directeur TCHN en Hugo Coppens, Coördinator Adviseerdienst TCHN
14u45 Uitgebreide rondleiding in de laboratoria
15u45 Afronding bezoek met een drankje met gelegenheid tot vragen stellen en napraten met collega-ondernemers

Praktische zaken
Locatie: TCHN, Hof ter Vleestdreef 3 te 1070 Brussel
Datum: dinsdag 19 oktober 2004

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us