LEUVEN MINDGATE

Thema-event: Hoe plan je als KMO tijdig je toekomst: een praktische aanpak


Elk bedrijf, hoe klein ook, is in ontwikkeling. Een strategische visie, een goede planning en een optimale inzet van beschikbare middelen kunnen de huidige en vooral toekomstige slagkracht van het bedrijf optimaliseren. Voor elke ondernemer is het belangrijk om hieraan regelmatig aandacht te besteden.

Waar bevindt mijn bedrijf zich op de huidige markt en waar wil ik naartoe? Hoe kan ik mijn doel bereiken en is dit haalbaar? Welke kennis, mensen en middelen zijn er vandaag beschikbaar binnen mijn bedrijf? Wat moet worden bijgesteld?

Tijdens deze sessie worden, aan de hand van concrete voorbeelden bij KMO's, enkele praktische technieken geïntroduceerd om gestructureerd na te denken en te plannen op langere termijn in functie van nieuwe producten, markten, technologie en kennis, als het ware een 'roadmapping' op maat van de KMO. De sessie bevat een evenwichtige mix tussen theoretische omkadering, praktijkvoorbeelden, discussies en terugkoppeling.

Doelgroep zijn vooral ondernemingen die zich op een keerpunt bevinden: verzadiging van de huidige afzetmarkt, interne reorganisatie, delokalisatie, introductie van nieuwe product-markt combinaties, onderzoek naar nieuwe technologieën, betreden van nieuwe markten ... Ook jonge starters en groeiende KMO's, actief in de sector van technologische innovatie, kunnen via deze techniek de haalbaarheid van hun plannen aftoetsen en inschatten.

Bij voldoende interesse kan er een uitgebreide hands-on sessie rond 'Toekomstplanning op maat van de KMO' georganiseerd worden, waar u zelf aan de slag kan met de aangebrachte technieken.

Programma
- vanaf 17u Onthaal deelnemers
- 17u15 Welkom en introductie door het Steunpunt Innovatie Vlaams-Brabant
- 17u20 Toekomstplanning op maat van de KMO: de verschillende stappen toegelicht vanuit de praktijk - Guido Giebens (Viisiteam-Antrim) en Elfrie van Poppelen (Viisiteam-Marketime)
- 18u20 Pauze met broodjes
- 18u35 Case Bedrijf ASAP: bedrijfsstrategie met blik op de toekomst - Charles Van der Heyden (ASAP Photographic Services)
- 19u10 Vraag en antwoord
- 19u30 Afsluiting met een hapje en een tapje

Praktische zaken
Locatie: Innovatie- en Incubatiecentrum Leuven, Kapeldreef 60, 3001 Leuven
Datum: woensdag 20 oktober 2004 (17u15-19u30)

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us