LEUVEN MINDGATE

Cyclus Management van Innovatieve Groeibedrijven: Sessie 6: Een flexibele bedrijfsstructuur als basis voor innovatie en groei


Sprekers: Henk Volberda (Universiteit Rotterdam), Eric Tambuyzer (Genzyme), Guy Haemers (Bekaert)

Strategische flexibiliteit is een noodzaak. In de huidige snel veranderende economische omstandigheden zijn strategieën van twee jaar geleden reeds vandaag vaak waardeloos. Alleen bedrijven die adaptief kunnen omgaan met hun strategie hebben blijvend succes. Deze nood aan flexibiliteit is één van de belangrijkste uitdagingen waarmee bedrijven vandaag geconfronteerd worden. Door de toenemende concurrentie moeten bedrijven snel kunnen reageren op acties van anderen. Alleen zo kan een bedrijf een blijvend concurrentievoordeel verwerven en behouden. Deze benadering heeft natuurlijk gevolgen voor de interne bedrijfsstructuur. In deze sessie wordt aangetoond hoe innovatieve groeibedrijven hun flexibiliteit kunnen vergroten en deze flexibiliteit kunnen aanwenden om een voorsprong te verkrijgen op de concurrentie in plaats van haar te moeten volgen.

Praktische informatie
Datum: dinsdag 16 november (16u-19u)
Locatie: Innovatie -en Incubatiecentrum, Kapeldreef 60, 3001 LEUVEN

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us