LEUVEN MINDGATE

Thema-avond: To build or not to build? Duurzame trends & technieken in renovatie en nieuwbouw.


Wat zijn de hedendaagse trends en ontwikkelingen in de bouwwereld en hoe wordt de problematiek rond duurzaam bouwen en de impact op het milieu aangepakt? Door de opkomende internationalisering van de bouwmarkt, verdwijnen alsmaar meer kleinere bouwbedrijven en hun variëteit aan producten, om geleidelijk plaats te maken voor een beperkt aantal producenten van zogenaamde bouwsystemen. De bouwsector ondergaat een verregaande verandering, meer dan ooit vinden wetenschappelijke ontwikkelingen hun weg naar deze 'traditionele' sector. De markt wordt overspoeld met 'innovatieve' bouwmaterialen, waarbij kwantiteit te vaak de bovenhand haalt boven het aspect duurzaamheid en kwaliteit.
Vertrekkend vanuit zowel het standpunt nieuwbouw, restauratie en renovatie als vanuit de praktijk, wordt dieper ingegaan op deze actuele topics.

Praktische aspecten
Datum: woensdag 4 juni 2003 (18u-21u)
Plaats: Brabanthal, Leuven
Deze thema-avond is een organisatie van Leuven.Inc en Steunpunt Innovatie Vlaams-Brabant, i.s.m. WTCB en het Technologisch Instituut.

Programma
- vanaf 17u45: Ontvangst deelnemers
- 18u: Welkom door Ludo Moons (Voorzitter TI - KVIV)

- 18u15: Systeemdenken, lage energie en hergebruik, duur of duurzaam?, Hugo Hens (Prof. K.U.Leuven)
Doordat bouwen traditioneel een doe-cultuur kent, oogt de bouwsector tot op heden vrij conservatief. Terechte vragen rond duurzaamheid kunnen hier verandering in brengen. Duurzaam bouwen koppelt kwaliteit aan een zuiniger omspringen met natuurlijke rijkdommen. Waar enerzijds kwaliteit bouwkundig een vertaling krijgt in prestatiegericht werken en systeemdenken, laat zuinig omspringen zich aflezen in het energieverbruik, het waterverbruik en het hergebruik. Op elk van deze punten wordt kort ingegaan.

- 18u50: Bouwmaterialen: met ups en downs naar duurzaamheid, Dionys Van Gemert (TriConsult, Prof. K.U.Leuven)
Traditioneel onstonden bouwmaterialen door lokale beschikbaarheid van materialen en de afhankelijkheid van de gebruikte constructietechnieken. Na verloop van tijd bleef slechts een 'kwalitatieve' selectie van deze materialen over. Moderne materialen ontstaan daarentegen uit beschikbare technologie, creativiteit en kennis, maar ze missen meestal deze natuurlijke selectiefase. Daardoor komen en verdwijnen materialen en technieken soms op zeer korte tijd. Vanuit dit gegeven evolueert men ook in de restauratie- en renovatiesector naar duurzame denkprocessen . Dit wordt geïllustreerd via concrete voorbeelden.

- 19u25: Naar een 'duurzame' bouwpraktijk?, Robert De Lathouwer (Docent KUL, Zaakvoerder Studiebureau ARTEX, Technisch Adviseur MATEXI Bouwgroep)
In praktijk wordt een technisch adviseur regelmatig geconfronteerd met vragen omtrent het herstellen en verder voorkomen van bouwschade. Dergelijke problemen kunnen beperkt en zelfs verhinderd worden door preventief rekening te houden met de factor duurzaamheid tijdens de opeenvolgende bouwfasen. Zowel het concept en ontwerp, als de gebruikte bouwmaterialen en de uitvoering dienen aan strikte voorwaarden te voldoen. Ook het latere gebruik en onderhoud van de constructie, spelen een belangrijke rol. Bovenstaande fasen worden toegelicht aan de hand van praktijkcases.

- 20u00: Vraag- en antwoordsessie, moderator Carlo De Pauw (Directeur-generaal WTCB)
- 20u20: Afronding met een hapje en een tapje

Een gedetailleerd programma en praktische inschrijvingsmodaliteiten kan u hier downloaden

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us