LEUVEN MINDGATE

Vervolg Seminarie: Intellectuele Eigendomsrechten: basisbeginselen en praktijk - woensdag 18 juni 2003 (13u-18u)


Doelgroep van de basis- en praktijkgerichte opleiding zijn de innovatie-adviseurs, onderzoekers, doctorandi en interface-diensten van universiteiten. Deze organisatie van Leuven.Inc, in samenwerking met K.U.Leuven R&D, wordt aan interessante voorwaarden aangeboden aan een beperkt en gericht doelpubliek.
Praktische zaken
Datum: woensdag 18 juni 2003 (13u-18u)
Plaats: Innovatie- en Incubatiecentrum, Kapeldreef 60, 3001 Leuven

Programma
Sessie 2: 18 juni 2003 (13u-18u)
Module 4: Octrooistrategie
Dr. Ivo Roelants, K.U.Leuven Research & Development
- overzicht van de mogelijke routes (PCT, EPO, nationaal)
- keuze van meest aangewezen routes en landen van indiening
- impact op kosten, waarde en beschermbaarheid van het octrooi
- opbouwen van een optimale valorisatiestrategie
Module 5: Merken en bescherming van merken
Ariane Goën, Bird Goën & Co.
- wat is een merk?
- wat houdt merkenbescherming in en welke zijn de verschillen met bescherming van andere intellectuele eigendom?
- procedure voor merkenbescherming
Module 6: Zoeken in databanken
Nico Deconinck, Dienst Intellectuele Eigendom
Dr. Ivo Roelants, K.U.Leuven Research & Development
- overzicht van de beschikbare databanken (octrooien, merken, .)
- zoeken naar de 'stand-der-technologie' (zoeken in wetenschappelijke en octrooipublicaties; evalueren van inbreuk en bewegingsvrijheid; .)
- octrooien en octrooiaanvragen vinden, lezen en beoordelen
- zoekstrategieën

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us