LEUVEN MINDGATE

Seminarie: Intellectuele Eigendomsrechten: basisbeginselen en praktijk - woensdag 11 & 18 juni 2003 (13u-18u)


Innovaties staan steeds meer centraal als essentiële voorwaarde om competitief te blijven. Door de groeiende complexiteit en stijgende kosten van innovaties zoeken steeds meer ondernemingen regionale of internationale partners bij de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Daarnaast wordt binnen elk bedrijf ook kennis opgebouwd, die het onderscheidt van de concurrenten en ervoor zorgt dat het bedrijf succesvol is en blijft. Deze kennis kan gaan van ideeën en concepten tot product -en procesinnovaties. Het behoud van een concurrentieel voordeel via interne know how, samen met de opkomende internationalisering, zorgen voor een toenemend belang van intellectuele eigendomsrechten.

Dit seminarie wil een duidelijk overzicht geven van de mogelijkheden om ideeën en uitvindingen te beschermen. Hierbij wordt dieper ingegaan op de verschillende intellectuele eigendomsrechten: merken, tekeningen&modellen, octrooien&octrooieerbaarheidvereisten, know how en auteursrechten.
Wanneer en waarom uw kennis beschermen? Hoe een optimale bescherming selecteren voor aanwezige intellectuele eigendommen in regionale en internationale context? Hoe zoeken naar reeds bestaande octrooien en merken?
Dit zijn slechts enkele van de vragen die in deze basis- en praktijkgerichte opleiding behandeld zullen worden.

Doelgroep van de opleiding zijn de innovatie-adviseurs, onderzoekers, doctorandi en interface-diensten van universiteiten. Deze organisatie van Leuven.Inc, in samenwerking met K.U.Leuven R&D, wordt aan interessante voorwaarden aangeboden aan een beperkt en gericht doelpubliek.

Praktische zaken
Datum: woensdag 11 en 18 juni 2003 (13u-18u)
Plaats: Innovatie- en Incubatiecentrum, Kapeldreef 60, 3001 Leuven

Programma (gedetailleerd programma hier te downloaden):
Sessie 1: 11 juni 2003 (13u-18u)
Module 1: Intellectuele eigendom: een inleiding
Prof. dr. M.-C. Janssens, Centrum Intellectuele Rechten, K.U.Leuven
- het begrip 'intellectuele eigendom': octrooien, merken, tekeningen en modellen, auteursrechten
- overzicht en definities van de verschillende soorten intellectuele eigendom
Module 2: Octrooien
Dr. ir. Philippe Lahorte, European Patent Office
- wat is een octrooi?
- octrooieerbaarheidsvereisten: industriële toepasbaarheid; nieuwheid t.o.v. stand der techniek; voorpublicaties en vroegere octrooirechten; uitvinderswerkzaamheid.
- opbouw van een octrooiaanvraag: verschillende delen van een octrooi en hun functies; beschrijvingen en tekeningen; nawerkbaarheid en omvang; duidelijkheid; interpretatie; ondersteuning van de eisen; structuur en interpretatie van de eisen; prioriteit van de eisen.
Module 3: Uitvindingen en octrooieerbaarheid in een internationale context
William Bird (engelstalig), Bird Goën & Co.
- wat is een uitvinding? Minimale vereisten van een uitvinding. Soorten uitvindingen. Niet-eenheid van een uitvinding. Het Prioriteitsbeginsel.
- octrooien in een internationale context (Europese context en opvallende verschillen met US en Japan)

Sessie 2: 18 juni 2003 (13u-18u)
Module 4: Octrooistrategie
Dr. Ivo Roelants, K.U.Leuven Research & Development
- overzicht van de mogelijke routes (PCT, EPO, nationaal)
- keuze van meest aangewezen routes en landen van indiening
- impact op kosten, waarde en beschermbaarheid van het octrooi
- opbouwen van een optimale valorisatiestrategie
Module 5: Merken en bescherming van merken
Ariane Goën, Bird Goën & Co.
- wat is een merk?
- wat houdt merkenbescherming in en welke zijn de verschillen met bescherming van andere intellectuele eigendom?
- procedure voor merkenbescherming
Module 6: Zoeken in databanken
Nico Deconinck, Dienst Intellectuele Eigendom
Dr. Ivo Roelants, K.U.Leuven Research & Development
- overzicht van de beschikbare databanken (octrooien, merken, .)
- zoeken naar de 'stand-der-technologie' (zoeken in wetenschappelijke en octrooipublicaties; evalueren van inbreuk en bewegingsvrijheid; .)
- octrooien en octrooiaanvragen vinden, lezen en beoordelen
- zoekstrategieën

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us