LEUVEN MINDGATE

Infosessie: Het nut en onnut van deelname aan Europees onderzoek voor KMO's


Op woensdag 25 juni a.s. organiseert het Steunpunt Innovatie Vlaams-Brabant i.s.m. Leuven.Inc een infosessie omtrent Het nut en onnut van deelname aan Europees onderzoek.

Europa besteedt gedurende de volgende vier jaar 17,5 miljard Euro aan onderzoek en ontwikkeling. Hiermee bekleedt het onderzoeksbudget de derde plaats, na landbouwsubsidies en regionale streekontwikkeling.

Niettegenstaande er een belangrijke nadruk gelegd wordt op de deelname van KMO's in deze Europese onderzoeksruimte (15% van het budget is voorbehouden voor KMO's) ligt de drempel tot deelname behoorlijk hoog. Deze drempel is voornamelijk te wijten aan de veelheid van beschikbare programma's, de complexiteit van werken met internationale partners en de grote administratieve rompslomp bij het indienen en beheren van projecten. Deze drempel is bovendien zeker niet verkleind met de huidige tendens om grotere bedrijvenconsortia te subsidiëren. Aan de andere kant opent deelnemen via de speciale KMO-programma's ook een poort naar een veelheid aan internationale contacten en opgebouwde kennis in de expertisedomeinen van de eigen onderneming. Alleen daarom al kan deelnemen de moeite waard zijn.

In ieder geval, er dienen belangrijke afwegingen gemaakt te worden vooraleer aan een Europees project te beginnen. De bedoeling van deze infosessie is daarom in eerste instantie om de nodige basisinformatie te verschaffen om deze afweging te kunnen maken. Gelijktijdig biedt het de nodige aanspreekpunten om een deelname voor te bereiden.

Enkele collega ondernemers vertellen tenslotte over hun ervaringen met het Europees O&O gebeuren.

Een folder met gedetailleerd programma en inschrijvingsmodaliteiten kan u via deze link downloaden.

Programma
15u45 Onthaal
16u00 Overzicht van de Internationale Onderzoeksruimte
16u30 Specifieke KMO maatregelen: CRAFT en Collectief Onderzoek
Marc Van Achter, DG Research Europese Commissie
17u00 Opzetten & opvolgen van projecten vanuit de praktijk
ir. Antoon Vyverman, Ascent Consultancy BVBA
17u30 Begeleiding vanuit het Vlaams Contactpunt
Alain Deleener, IWT en Vlaams Contactpunt 6 KP
17u50 Interactief panelgesprek met enkele vroegere deelnemers uit kenniscentra en het bedrijfsleven
18u20 Eindconclusies

Vanaf 18u30 is er bij een hapje en een tapje mogelijkheid tot persoonlijk contact met adviseurs van het Vlaams Contactpunt 6KP en de GOM Vlaams Brabant.

Praktische informatie
Waar? Kasteel van Ham, De Maillelaan 2, 1820 Steenokkerzeel
Wanneer? Woensdag 25 juni 2003 van 16u00 tot ± 18u30
Inschrijvingen? Via e-mail aan Steunpunt Innovatie

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us