LEUVEN MINDGATE

Praktische sessie: Innovatie begint bij creatief denken


In iedere persoon schuilt een zekere mate van creativiteit. Dat betekent dat ook in ieder bedrijf (latent) creativiteit aanwezig is. De mate waarin dit geëxploiteerd wordt, verschilt echter zeer sterk van bedrijf tot bedrijf. Krijgt creativiteit in uw bedrijf voldoende ruimte? Worden u en uw medewerkers voldoende in de gelegenheid gesteld om ideeën aan te reiken? En wat gebeurt er met de ideeën? Verdwijnen ze onder de stapel of wordt er tijd en capaciteit vrijgemaakt om ze uit te werken?

Het Steunpunt Innovatie van de GOM Vlaams-Brabant biedt in dit verband aan een
beperkte groep KMO-bedrijfsleiders de gelegenheid om op een leuke, inspirerende en tegelijk praktische manier kennis te maken met enkele creativiteitstechnieken. De sessie staat onder de deskundige leiding van Erik op ten Berg van het COCD - Centrum voor Ontwikkeling van het Creatief Denken.

Het onderwerp van de sessie is innovatiestrategie. In de sessie leer je je oordeel uitstellen, te denken in alternatieven, associërend te denken; kortom te denken in
mogelijkheden in plaats van gevangen te worden door beperkingen en onmogelijkheden; en dit zijn juist de vaardigheden die zo kenmerkend zijn voor succesvolle ondernemers!

Deze unieke sessie is gericht naar productiebedrijven in een business to business omgeving met 10 tot 50 werknemers. Let wel; er is maar plaats voor een beperkt aantal deelnemers! Dus snel reageren is aanbevolen!


Praktische informatie
Datum: donderdag 16 oktober 2003 (13u30-17u30)
Locatie: GOM Vlaams-Brabant, Toekomststraat 36-38, 1800 VILVOORDE

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us