LEUVEN MINDGATE

Visionair seminarie: Heeft Europa/Vlaanderen nog een toekomst?


De afgelopen decennia zagen steeds meer Europese bedrijven zich genoodzaakt om hun arbeidsintensieve activiteiten te verplaatsen naar lage loonlanden. Ondanks een verregaande automatisering van de productie, kon Europa niet op tegen de sterke competitie van de Aziatische landen. Bijgevolg werd in Europa de nadruk gelegd op het genereren van toegevoegde waarde via het ontwikkelen van kennis en de uitbouw van O&O en innovatie. De opkomst van het internet deed de grenzen echter vervagen: software kon in één nacht worden uitbesteed, codes konden ogenblikkelijk worden geleverd waar ook ter wereld.
Recent kwam Europa tot de vaststelling dat ook O&O-activiteiten door grote multinationals worden gekanaliseerd naar landen waar gelijkaardige kennisniveaus, toegang tot deze kennis, aanwezigheid van talent, in combinatie met lagere loonkost en langere werktijden, beschikbaar zijn. Deze ontwikkeling stelt zowel de academische als de industriële Europese gemeenschap voor de grote uitdaging: heeft Europa nog een toekomst?

Dit visionair seminarie is een organisatie van Leuven.Inc i.s.m. IMEC en wordt ondersteund door Steunpunt Innovatie Vlaams-Brabant.

Programma
- vanaf 17u15: Onthaal deelnemers met koffie
- 17u45 Welkom en introductie door Johan Van Helleputte (IMEC)
- 18u00 Waar Europa sterk staat, Koenraad Debackere (K.U.Leuven R&D)
- 18u30 De toekomst van ICT's in Europa - socio-economische uitdagingen in 2010, Jean Claude Burgelman (Europese Commissie DG JRC-IPTS)
- 19u00 Pauze met broodjes
- 19u20 Een Europese toekomst zonder industrie?, Luc Soete, Merit Maastricht
- 19u50 Panelgesprek: Waar kan Europa/Vlaanderen nog het verschil maken?, moderator Guy Tegenbos (De Standaard)
Panelleden: sprekers en bijkomend de heren Karel Vinck (in functie van voorzitter van VRWB), Guy Haemers (Bekaert), Kurt Vandenberghe (Kabinet P. Busquin - Europese Commissie)
- 20u30 Receptie

Praktische zaken
Datum: dinsdag 4 december 2003 (17u-20u30)
Plaats: Auditorium IMEC, Kapeldreef 75, 3001 Leuven

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us