LEUVEN MINDGATE

Trends Gazellen Vlaams-Brabant


Trends start een nieuw initiatief, met 'Gazellen' in de hoofdrol. Gazellen staan symbool voor competitief ondernemerschap : krachtig, snel maar tezelfdertijd ook kwetsbaar.
Gazellen zijn snelgroeiende ondernemingen, die door onderlinge kruisbestuiving het competitieve vermogen van een regio aanzwengelen en het ondernemingsklimaat in positieve zin beïnvloeden. Het weekblad Trends ondersteunt dit ondernemerschap en creëert hiervoor het Trends Gazellenplatform.

Trends nodigt de Gazellen van Vlaams-Brabant uit op een evenement op 6 maart in het KBC Auditorium in Leuven.

Leuven.Inc leden kunnen hieraan deelnemen maar voorafgaandelijke inschrijving via Trends is nodig.

Voor meer informatie, kan u terecht kan u surfen naar Trendsof bellen naar Marie De Clerck: 051/26 66 70.

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us